Prøve i Middelalderen - føydalsamfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 6
  • 3
  • 1032
  • PDF

Prøve i Middelalderen - føydalsamfunnet

Besvarelse på historieprøve om middelalderen, med en drøftende langsvarsoppgave om føydalsamfunnet samt en del med spørsmål og korte svar.

Del A korte svar inntil 3-4 linjer

Gjør kort rede for helgendyrkelse
Hvilke områder hersket Karl den store over?
Gjør kort rede for bruddet i kirken i 1054
Hva var investiturstriden?
Beskriv kort drivkreftene bak korstogene
Hva var svartedauden for slags sykdom og hvordan ble den spredt?

Del B
Gjør utførlig rede for føydalsamfunnet

Lærers kommentar

Mye bra. Gode svar som viser at du har peiling.Du bør få fram at beskyttelse som grunnlag for føydalsamfunnet også gjelder for bøndene

Utdrag

1. Gjør kort rede for helgendyrkelse
Helgen dyrkelse ble veldig viktig for folk som levde i middelalderen. De så på de som et forbilde, fordi de hadde død en hellig død. Det fantes veldig mange helgener der den mest vanlige var Jomfru Maria. Det var også vanlig med relikvier som var hellige gjenstander som gav kontakt til helgenene. Også mange overnaturlige ting skjedde med mange helgener etter deres død. F.eks. Kong Olav den Hellige som etter hans død fortsatt hadde hårvekst.

2. Hvilke områder hersket Karl den store over?
Karl den store tok over Gallia som ble til frankerriket. Dette området omfattet dagens Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia (nord) og deler av Spania... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i Middelalderen - føydalsamfunnet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.