Poppers vitenskapsfilosofi og kritikk av Den logiske positivismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. fac.
 • 5
 • 11
 • 2977
 • PDF

Poppers vitenskapsfilosofi og kritikk av Den logiske positivismen

Karl R. Popper hevder at Den logiske positivismens vitenskapsideal ikke kan være helt riktig. Gjør rede for Poppers vitenskapsfilosofi og vis noe av hans kritikk av Den logiske positivismen i vitenskapsfilosofien.


Innholdsliste

1. Innledning…………………………………………………………………...……..s. 3

2. Den logiske positivismen………………………………………………………...…..s. 3
2.1 Wienerkretsen………………………………………………………..…...….s. 3
2.2 Hva er positivisme?..........................................................................................s. 4
2.3 Hva er logikk (logisk)?....................................................................................s. 4
2.4 Hva er logisk positivisme?...............................................................................s. 5
2.4.1 Induktiv metode………………………………………………...……s. 5
2.4.2 Deduktiv metode…………………………………………………..…s. 6
2.4.3 Hypotetisk deduktiv metode……………………………………..…..s. 6

3. Karl R. Poppers vitenskapsfilosofi og kritikken av den logiske positivismen………………………………………………………………...…......…s. 7
3.1 Hvordan starter vitenskapelig forskning?........................................................s. 7
3.2 Krav til falsifisering…………………………………………………...……..s. 8
3.3 Hvordan forsøker Popper å dra en grenselinje mellom vitenskap og pseudovitenskap?.............................................................................................s. 9
3.4 Hva menes med kritisk rasjonalisme?..............................................................s. 9


4. Oppsummering………………………………………………………………………..…s. 10

5. Litteraturliste....……………………………………………………………………….....s. 11

Poppers vitenskapsfilosofi og kritikk av Den logiske positivismen

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2014
  Skal snart ha eksamen i Ex.fac, og denne oppgaven var til stor hjelp. Oversiktlig og bra forklart.
 • 27.05.2012
  Skrevet av Student på 3. år
  En enkel og grei framstilling, noe usikker om det er for mye på overflata til en master ?
 • 03.05.2016
  meget godt skrevet, hjelp veldig med exfac oppgaven min
 • 10.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra. Enklere framstilt enn i læreboken. !