Politiske partier i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 1176
 • PDF

Politiske partier i Norge

Oppgaven inneholder fakta om noen av Norges politiske partier. Deres ståsted og hovedsaker.

Innhold

Fremskrittspartiet
Høyre
Venstre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Sosialistisk venstreparti
Rødt

Utdrag

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. De mener at hvert menneske er unikt og de ønsker mer individuell frihet. Folket skal ha rett til å bestemme over eget liv og økonomi. Folket skal ha større ansvar for seg selv og egne handlinger. Dette gjør også at hvis man gjør gale valg, som en kriminell handling, vil få større konsekvenser. Fremskrittspartiet mener at makten bør overføres fra politikerne til folk flest.

Viktige temaer til Fremskrittspartiet er
- Fjerne fattigdommen i Norge og verden
- 10 000 nye hender i eldreomsorgen
- Senke ventetiden på sykehusplass
- Full barnehagedekning
- Stramme inn asylstrømmen

---

Høyre:
-trygghet og optimisme


Høyre er et borgelig, sosialt reformparti. Høyre ønsker å bygge videre på det som er verdt å bevare, men de vil samtidig endre det som ikke fungerer. Konservative..

Høyres grunnverdier er frihet, ansvar og mangfold. Alle mennesker er født forskjellige og alle har retten til frihet, men man skal respektere andre menneskers rettigheter. Høyre vil at det... Kjøp tilgang for å lese mer

Politiske partier i Norge

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2010
  Enkel og grei hvis man lurer generelt på hva de forskjellige partiene står for. takk for hjelpen!
 • 20.05.2011
  Veldig bra!! :) Dette kan hjelpe meg med oppgaven i forbindelse med samfunnsfag! :D
 • 12.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget bra! Hjalp meg svært mye
 • 23.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oversiktlig og greit