Politisk globalisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 5
 • 2160
 • PDF

Politisk globalisering

Drøftende tekst om hvorfor politisk globalisering er noe man foreløpig ser lite til. Oppgaven er skrevet i samfunnsfag på Vg3 og ser på det internasjonele politiske systemet og drøfter hvorvidt det er i utvikling. Det ses blant annet på teknologisk utvikling, utviklingen av WTO og MAI-avtalen som faktorer for utvikling på området.

Lærers kommentar

"Oppgaven drøftet forskjellige måter den økonomiske globaliseringen fremmer økt politisk samarbeid mellom nasjonalstater og på overnasjonalt plan. Oppgaven trakk også fram muligheten for at presset for økende økonomisk globalisering kan minke fordi det vil kunne drive fram en økende politisk globalisering. Drøftingen var rikt belagt med henvisninger til flere forskjellige kilder. Kildehenvisninger og litteraturliste var korrekt ført. Oppgaven viste fremragende kompetanse."

Utdrag

Globalisering er, kort definert, endringer i retning av et enhetlig verdenssamfunn. Begrepet har flere dimensjoner, men det er først og fremst økonomisk og kulturell globalisering mediene retter sitt søkelys mot. Politisk globalisering er noe vi hører mindre om. I denne oppgaven vil jeg ta for meg eksempler på denne formen for globalisering, og drøfte ulike årsaker til at dette foreløpig ikke er særlig utbredt på folkemunne.
Det er uenighet blant samfunnsvitere, både om hva slags innvirkning globalisering har på nasjonal og internasjonal politikk, og hvor stor denne innvirkningen er. Enkelte statsvitere hevder at globalisering svekker nasjonalstaten, og at deres funksjon og makt etter hvert vil overtas av globale institusjoner. Andre mener at nasjonalstaten tvert i mot vil forbli i sentrum av den internasjonale politikken, men at vi her vil se dramatiske endringer som et resultat av et stadig mer interaktivt verdenssamfunn (Glew, Metzler og Root, 2001).

Det er først og fremst den teknologiske utviklingen som har gjort globalisering mulig. Nye kommunikasjons- og transportmuligheter har åpnet dører for internasjonal handel, og i dag kan 65% av OECD -landenes BNP knyttes til internasjonal handel (Glew et al., 2001). Internasjonal handel er ikke lenger bare en mulighet, det er i de fleste land foretrukker fremfor handel på et nasjonalt plan... Kjøp tilgang for å lese mer

Politisk globalisering

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mycket bra angående globalisering, blev mycket nöjd med allting. ska ladda ner fler arbete om globalisering. känns bra att ha er som hemsidan för såna saker. Tack sså mycket
 • 26.04.2015
  Meget god oppgave. Drøfter relevevante ting rundt temaet. Meget behelpelig på eksamen i POlMEN VG3.
 • 28.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Skjønner godt at du fikk 6er! Veldig godt drøftet
 • 20.05.2014
  Fremragende og nydelig forklart.