Oppgaver | Politikk og valg

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 7
 • 3782
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Politikk og valg

Oppgaven inneholder utdypende besvarelser på oppgaver i samfunnsfag om politikk og valg. Oppgavene omhandler kommune og fylkestingsvalget i 2011, stemmerett for 16-åringer, e-valg og en sammenlingning av partene Høyre og Arbeiderpartiet.

Lærers kommentar

Meget godt besvart. Du holder et nøytralt standpunkt og teksten flyter fint.

Elevens kommentar

Kilder burde være mer nøyaktige på når de var lastet ned.

Innhold

Hva er politikk?
Oppgave 2
Stemmerett for 16 åringer
Fordeler med stemmerett for 16 åringer
Ulemper med stemmerett for 16 åringer
Stemme over internett (e-valg)
Fordeler ved e-valg
Ulemper ved e-valg
Oppgave 3
Kort fakta om Arbeiderpartiet (Ap)
Kort fakta om Høyre
Skolepolitikk
Eldreomsorg
Konklusjon av partiene
Kilder

Utdrag

Hva er politikk?
Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn, men hva er goder og hva er byrder? Et/en gode er noe som vi trenger/ønsker oss/må ha det vill si noe som er bra for oss. Eksempler på dette kan være utdanning, studiefinansiering, arbeidsplasser, barnehageplasser, gode veier, ferie, sykehjemsplasser osv. Byrder er på en måte det motsatte, men byrder avgjøres også fra person til person. Eksempel noen kan synes at det er en fordel å være i militæret mens andre kan synes at dette er en byrde. Andre ting som kan være byrder er skatt, avgifter på varer, gebyrer osv. Mange av disse tingene som er ramset opp har du kanskje hørt at politikere snakke og diskutere om. Disse temaene er også sentrale i valgkampen. Det politikerne gjør er å fordele og prioritere godene, det er slik at de aller fleste goder koster penger og det har vi jo ikke en ubegrenset mengde av. Man kan på en måte si på en måte at flere byrder fører til flere goder. Dette er fordi man betaler for eksempel skatt til staten som igjen brukes til goder.

Politikk handler også om mer enn å fordele godene og byrdene. Det handler også om å lage lover, regler og løse fellesoppgaver i samfunnet. Eksempler på fellesoppgaver i samfunnet er helsevesen, skoler, sykehjem osv. Det er uenighet mellom de politiske partiene om hvordan dette skal styres. Venstresiden (Rødt, SV, Arbeiderpartiet, SP*) mener at dette skal være offentlig styrt, mens på den andre siden høyresiden (Høyre, Frp, KRF*, V*) mener at dette kan være privatisert. Privatisert betyr at det ikke er staten som styrer for eksempel en skole, men et privat firma. (* regnes som sentrumspartier, dvs. at de ikke spesifikt tilhører venstre/høyresiden.)

Men politikk foregår ikke bare i de offentlige organer, det kan for eksempel være at det er politikk hjemme hos deg selv. Eksempler på dette er hva dere skal ha til middag, hvor dere skal på ferie osv. Det foregår altså mye politikk utenom det som de fleste forbinder politikk med, men hovedsakelig så er politikk det hvordan et land/fylke/kommune/ område skal styres med goder, byrder, lover, regler og samfunnsoppgaver... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Politikk og valg

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 11.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  god tekst som hjalp meg mye med en framføring.
 • 09.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra samling av viktige spørsmål innenfor politikk!
 • 18.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  God tekst, ryddig og oversiktlig!
 • 22.11.2011
  veldig bra. lett å lese