Politikk og menneskerettigheter - Organisasjonskanalen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 337
 • PDF

Politikk og menneskerettigheter - Organisasjonskanalen

Politikk og menneskerettigheter - Organisasjonskanalen

Innhold

Politikk og menneskerettigheter
A) Interesseorganisasjoner
B) Ideelle organisasjoner
C) Adhocorganisasjoner

Utdrag

1. Interesseorganisasjoner arbeider for interesse til arbeidstakere, arbeidsgivere og bedrifter. De største arbeidsorganene er Landsorganisasjonen i Norge (LO), som består av en god del fagforeninger i alt så er det omtrent 850 000 medlemmer, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Akademikerne og Unio. Disse organisasjonene arbeider blant annet for at medlemmene skal få høyere lønn, bedre arbeidsforhold og gode trygde- og pensjonsordninger. De forskjellige interesseorganisasjonene forhandler med de forskjellige departementene som har noe med deres interesse og gjøre. For eksempel fiskerne som er medlemmer av Norges Fiskarlag. De forhandler med Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet om ulike tilskudds- og støtteordninger.

Ideelle organisasjoner har til felles at de kjemper for en idé, for noe de mener er en god sak, for en verdi de mener bor tas vare på eller styrkes. Slike organisasjoner består av ulike idrettslag, musikklagene, de religiøse organisasjonene, organisasjoner som hjelper de gamle... Kjøp tilgang for å lese mer

Politikk og menneskerettigheter - Organisasjonskanalen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2010
  Dette er en nokså grei oppgave, som man kunne brukt mer tid på.
 • 06.05.2010
  ikke bra, kort og uoversiktlig