Politikk heldags Demokrati, menneskerettigheter og bistand

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Politikk heldags Demokrati, menneskerettigheter og bistand

Oppgave i politikk og menneskerettigheter. Tar for seg demokrati, menneskerettigheter og bistand.

Utdrag

I denne oppgave skal jeg først gjøre greie for sammenhengen mellom menneskerettigheter og demokrati. Deretter vil jeg vurdere hvordan norsk bistand kan bidra til å bedre situasjonen for demokrati og menneskerettigheter i mottakerlandene og i hvor stor grad.

Demokrati
Med andre ord betyr demokrati folkestyre. En enkel definisjon kan være ; demokrati er et folkestyre. Et samfunn hvor det md jevne mellomrom blir avholdt valg, og hvor de grunnleggende menneskerettighetene blir respektert”. ( fokus, politikk og menneskerettigheter, kapittel 2 s 33). I mange samfunn i dag er det et demokratisk styre. Alle avgjørelser som blir tatt innad i et samfunn bestemmes av noen personer. Hvem disse personene skal være blir igjen bestemt av folket. Demokrati er det stikk motsatte av enevelde, der den ene personen som styrer et land som regel har arvet seg retten til det... Kjøp tilgang for å lese mer

Politikk heldags Demokrati, menneskerettigheter og bistand

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.