Platon | Fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 4
 • 1400
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Platon | Fordypningsoppgave

Oppgaven inneholder en tekst om Platon. Om hans liv og meninger. Jeg har konsentrert meg mye om idéverdenen, som er Platons livsteori

Fordypningsoppgave filosofi

1) Filosofen – hvem var han/hun
2) Filosofens grunnsyn, se s. 232-233 (Idealistisk, humanistisk, dualistisk el. materialistisk)
3) Hvilke tanker opptok henne/ han? Si gjerne noe om synet på religion, og tanker om kjønn og likestilling.
4) Hvordan har denne filosofen påvirket samfunnet i ettertid?
Hvilken betydning har filosofens tanker i dag?

Utdrag

1) – hvem var han/hun
Platon ble født 427 f.kr og døde i år 347 f.kr i Athen. Han var en filosof av adelig slekt og ble tidlig påvirket av Sokrates. I år 387 grunnla han ”Akademiet”, en filosofisk skole i Athen som senere ble meget berømt. Platon tilbrakte nesten hele sitt liv i Athen. Han brukte tiden til å undervise på sin egen skole og han var en ganske aktiv politiker. Tre ganger i løpet av sitt liv reiste han til Syrakus, i Sicilia, hvor han prøvde ut noen av sine politiske ideer i praksis. Det gikk aldri som han hadde håpet, og han reiste hjem i skuffelse hver gang. Platons lære er framstilt i 34 dialoger, her beskrives blant annet Sokrates siste dager.

2) Hvilke tanker opptok henne/ han?
Jeg har valgt å skrive oppgave 3 før oppgave 2. Jeg mener Platons grunnsyn bygger på hans meninger om idélæren og derfor er det viktig å gjøre rede for idélæren før grunnsynet.
Mens andre filosofer var opptatt av hva som er det grunnleggende stoffet som alt er bygget opp av, var Platon mer opptatt av det han kalte ideen. En filosof ved navn... Kjøp tilgang for å lese mer

Platon | Fordypningsoppgave

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 22.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Skal ha fremføring i klassen fordi jeg vipper mellom fem og seks. Dette dokumentet hjalp meg kjempemasse! Den er verd å laste ned. Hilsen en kritikker.
 • 17.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra skrevet, og akkurat det jeg var ute etter! Var kun de viktigste tingene med og var en veldig god tekst!
 • 11.06.2014
  ...........................................................
 • 02.06.2014
  enrererrjrjjrjrjjjrjrleljrlejr