Platon - Noter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 509
 • Word2007

Sammendrag: Platon - Noter

Gode og oversiktlige notater om filosofen Platon (Idéverden og Sjelenes udødelighet)

Utdrag

Platon var overbevist om at det fantes en verden av ideer, en verden som lå utenfor den virkelige, materielle verden. Han kalte den idéverden. For å skille det tenkbare fra det sansbare, brukte Platon gjerne matematikken. I matematikken mente han at vi tvinges til å rette oppmerksomheten fra det sansbare (materielle) og henimot det allmenne og ideelle. Jeg skal forklare hva han mener med det allmenne og ideelle i idéverden. Platon spør filosofen Menon om hva en figur er. Menon svarer med å nevne forskjellige arter av figurer, f.eks. det runde og det rette. Men da om formulerer Platon spørsmålet og spør etter figurens allmenne skikkelse. Dette kunne ikke Menon svare på... Kjøp tilgang for å lese mer

Platon - Noter

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 04.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig kort og greit, fine notater å dra ut til prøve! Du har fått med veldig mye, til at teksten bare er på 2 sider.
 • 07.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke veldig oversiktlig, og fungerer ikke som notater.
 • 12.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin og kort tekst. Grei med en kort oppsumering
 • 05.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig hjelpende oppgave!