Karriereveiledning | Plannlegging, gjennomføring og evaluering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet Annet
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 3453
  • PDF

Karriereveiledning | Plannlegging, gjennomføring og evaluering

Karriereveiledning med bruk av teori og metodikk - etterutdanning i karriereveiledning 30 st.poeng

Planlegge, gjennomføre og reflektere over en individuell veiledning

Utdrag

Mitt arbeidssted er Karrieresenter Østfold i Sarpsborg. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Østfold, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune. Offisielt åpnes Karrieresenteret 6. oktober, men virksomheten startet allerede i august. Målsettingen er å sikre alle over 19 år, tilbud om karriereveiledning og informasjon om opplæring, utdanning, yrker, stipend og lån. Samtidig ønsker vi å være et ressurssenter for alle som jobber med karriereveiledning i fylket, dvs. ansatte i skoler, NAV og andre som på ulik måte utøver faget i Østfold.
Jeg har lang erfaring fra NAV, tidl. Aetat, hvor jeg jobbet mest med tiltak for ordinære arbeidssøkere. En del av jobben min i NAV var også karriereveiledning. Som nyansatt ved det nye Karrieresenteret finner jeg riktig å skaffe meg bedre kompetanse i faget, og i den forbindelsen er jeg i gang med etterutdanning i karriereveiledning i regi av Høgskolen i Lillehammer.


2. PROBLEMSTILLING

Hvordan kan jeg som karriereveileder ved bevisst bruk av metoder og struktur i veiledningen legge til rette for å skape refleksjon rundt egne karrieremuligheter hos en voksen fremmedspråklig kvinne, som i utgangspunktet er usikker og skeptisk, slik at hun blir motivert til å ta et fornuftig og selvstendig karrierevalg?

Problemstillingen forutsetter at refleksjon rundt egne karrieremuligheter fører til motivasjon for å gjennomføre nødvendige tiltak etter et selvstendig karrierevalg.
Fokuspersonen er en 50 år gammel arbeidsledig irakisk kvinne som jeg heretter velger å kalle ”Suada”. Suada bestilte en timeavtale på telefon, fortalte litt om sin situasjon og hennes usikkerheten på hva hun skulle forvente av karriereveiledningen. Hun har i flere år prøvd å skaffe seg en fast jobb uten resultat. Takket være lang erfaring fra NAV og Aetat i arbeid med fremmedspråklige, vet jeg at mange etter langtidsledighet og store mengder av jobbsøknader, føler seg utrygge og gruer seg til å møte på enda en samtale, oppfølging, kartlegging eller veiledning. Jeg vil derfor bestrebe meg på å legge opp veiledningen slik at Suada kan reflektere over seg selv, sine personlige egenskaper, kunnskaper, ferdigheter, verdier og ønsker for fremtiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Karriereveiledning | Plannlegging, gjennomføring og evaluering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Karriereveiledning | Plannlegging, gjennomføring og evaluering, har også lastet ned