Persepsjon og Behov | Sammendrag kap. 4+5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Psykologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 4766
 • Word2007

Persepsjon og Behov | Sammendrag kap. 4+5

Notater fra kapittel 4 og 5 om persepsjon og behov i boka Psykologi 1 - Mennesket i utvikling.

Notatene går gjennom hovedtrekkene fra de to kapitlene og fungerer godt som repetisjon før prøver eller en eksamen i psykologi 1.

Innhold

Kapittel 4 – Persepsjon
Persepsjon & sanseinntrykk,
Selektiv persepsjon,
Usikkerhet ved persepsjon
Feilkilder ved persepsjon

Kapittel 5 – Behov & emosjoner
Behov og emosjoner påvirker atferden vår:
Fysiologiske behov
Behov for trygghet
Behov for kjærlighet og samhørighet
Behov for å bli akseptert og respektert
Behov for å realisere seg selv
Emosjoner
Utvikling av emosjoner
Emosjoner og atferd
Emosjonell modenhet

Utdrag

Maslow mente at mye av atferden vår kan forklares av vår tilbøyelighet til å søke mål i livet som gjør at vi opplever livet som meningsfylt. Det begynner med tilfredsstillelse av de behovene som holder oss i live, i første rekke sult og tørst. Når disse er rekket, bokser det fram nye behov. Maslow sa, det som karakteriserer mennesket er at det stadig ønsker seg noe. Det er forskjell på behovene våre; noen er mer grunnleggende enn andre. De grunnleggende behovene må tilnærmet dekket for at andre behov i det hele tatt skal oppstå og bli aktuelle. Er du sulten nok, har du eks liten interesse av andre ting før du har fått spist... Kjøp tilgang for å lese mer

Persepsjon og Behov | Sammendrag kap. 4+5

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 11.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grundige notater! Hjelper meg mye til en prøve i kap. 4 og 5 som jeg skal ha imorgen.
 • 15.12.2013
  Har ikke lest enda, håper den hjelper!
 • 15.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra, til veldig god hjelp!
 • 23.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra og presist innhold