Pendelforsøk Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Godkjent
  • 3
  • 758
  • PDF

Pendelforsøk Rapport

Oppgaven er et pendelforsøk med teori, fremgangsmåte, konklusjon og kilder. Den besvarer de funn jeg fant i forsøket om en pendels svingetid og dens påvirkning av lengde og tyngde på loddet.

Hører til Nexus VG1

Hensikt
Vi gjennomførte forsøket for å finne ut om tyngden i de ulike loddene har betydning for svingtiden, og om lengden på loddene hadde noen innvirkning på resultatet. Før vi begynte utarbeidet vi to hypoteser:
1. Jo kortere pendel, jo raskere svingetid
(Vi tror da at pendelen får en kortere svingradius og at dette vil gi en variabel)
2. Jo tyngre pendel, jo raskere svingetid

Lærers kommentar

"Kjempe bra! Jeg ble glad da jeg rettet rapporten din!Fortsett slik"

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Fremgangsmåte

Vi startet med å måle opp ulik trådlengde og festet disse til loddene vi skulle undersøke. Deretter bandt vi opp hyssingen til bordbenet. Så løftet vi pendelen ca 90*, slapp taket og tok den i mot da den kom tilbake og målte svingningstiden den hadde brukt, vi gjentok dette 6 ganger. Så løftet vi pendelen til 45* og slapp det så ned, tok i mot og dette gjentok vi også 6 ganger. Vi hadde tilsammen 8 forsøk. Vi målte isoporkulen både med kort og lang lengde i 90* og 45*, og det samme med trekulen... Kjøp tilgang for å lese mer

Pendelforsøk Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 24.11.2013
    Veldig raskt og veldig hjelpsom

Brukere som har lastet ned Pendelforsøk Rapport, har også lastet ned