Pedagogiske konsekvenser av læringsteorier

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • Godkjent
 • 2
 • 674
 • Word2007

Sammendrag: Pedagogiske konsekvenser av læringsteorier

Oppgaven inneholder pedagogiske konsekvenser i skolen av læringsteoriene:
Behaviorismen, Sosiokulturell teori & Sosial-kognitiv teori.

Lærers kommentar

Godkjent

Utdrag

Behaviorismen.
Noen konsekvenser av Behaviorismen som læringsteori kan oppsummerest slik:
1. Læring skjer ved å akkumulere små kunnskapsbitar.
2. Læring må organiserast sekvensielt og hierarkisk.
3. Overføring er avgrensa, og derfor må kvart mål undervisast eksplisitt.
4. Testar må givast ofte for å sikre meistring før ein går vidare til neste.
5. Motivasjonen er ytre og er basert på positiv forsterking av mange små steg. (Dysthe, 2001, s. 37)
Læring skjer altså ved at små kunnskapsbiter samles fra bunn av og trinnvis organiseres og bygges opp til en helhet. Sagt på en annen måte må elever få muligheten til å begynne i det små og grunnleggende når de skal lære noe nytt, for at de senere skal kunne se sammenhengen og helheten i det de har lært... Kjøp tilgang for å lese mer

Pedagogiske konsekvenser av læringsteorier

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 03.01.2015
  Skrevet av Student på 1. år
  Bra skrevet 👍 ga meg inspirasjon til å lese mer 😃
 • 09.04.2015
  Bra skrevet, hjalp meg med oppgaven