Pasientrettighetsloven - Pasienten Melvin

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Pasientrettighetsloven - Pasienten Melvin

Oppgaven inneholder en besvarelse om hvordan jeg ville behandlet pasienten Melvin om jeg hadde fått han som pasient.
oppgaven er besvart etter filmen; livets lyse side


Oppgave:
- Bruk boka i yrkesutøvelse og nettstedene ovenfor til å finne ut hvordan vi kan forholde oss til hovedpersonen i filmen hvis vi hadde møtt han som pasient.
- Jobb ut i fra kompetansemålene.

Utdrag

Hvis jeg hadde møtt Melvin som pasient ville jeg tatt hensyn til at han ikke var som alle oss andre. At han trenger spesiell oppfølging. Melvin er en pasient med spesielle lidelser. Han har tvangslidelser. Jeg ville ikke som legen i filmen, bare støt han i fra meg. Jeg ville prøvd å hjelpe han. I følge filmen ville han ha hjelp til å håndtere denne lidelsen. Jeg ville prøvd og fått hjelp til å sette en diagnose for det han lider av. Og siden jeg bare er en helsefagarbeider, ville jeg oppført meg profesjonell og søkt hjelp hos flere som har andre fagkompetanser enn det jeg har. Jeg trenger en lege som kanskje kan skrive ut resepter på medisin mot det han lider av. Kanskje jeg kunne fått hjelp hos en psykolog som har spesialisert seg på tvangslidelser, og som kunne hjulpet Melvin mye bedre psykisk enn det jeg selv kunne. Vi ville jobbet tverrfaglig... Kjøp tilgang for å lese mer

Pasientrettighetsloven - Pasienten Melvin

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.