Partisanerne og den kalde krigen i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 5
  • 1386
  • PDF

Artikkel: Partisanerne og den kalde krigen i Norge

Handler om den kalde krigen i Norge og hvordan nordmenn ble påvirket. Beskriver partisanernes skam og gir bakgrunnsopplysninger.

Utdrag

Når jeg tenker på den kalde krigen tenker jeg med en gang forskjellene mellom øst og vest, Berlin muren, kommunisme mot kapitalisme og Kuba krisen. Selvfølgelig er dette kjempe spennende og viktig, men hva skjedde i Norge? Hvordan virket den kalde krigen inn på oss nordmenn? Den kalde krigen førte til at mange familier og liv ble ødelagt, og det bare fordi partisanene hadde fått hjelp fra sine naboer i øst. I over 50 år levde partisanene og familien deres i skam og mistenkeliggjøring.

Dette hadde vi ikke lært noe om på skolen, og i boken var det ikke engang nevnt. Jeg synes at konsekvensene av kriger for folket er noe av det mest spennende vi kan lære om. Det er tross alt befolkningen det som regel går hardest utover. Da jeg først hørte om partisanene ante jeg ikke hvem de var, eller hva de hadde gjort for Norge. Da jeg leste om dem trodde jeg først at jeg bare kunne skrive om dem ved å skrive om andre verdenskrig, men jeg tok helt klart feil. Den kalde krigen gjorde jo at de gamle krigsheltene måtte leve et helt forferdelig liv. De ble mistenkt for å være spioner for Sovjetunionen og utfryst fra samfunnet under hele den kalde krigen. Jeg måtte lese mer om dem. Det var ikke lett å finne stoff til denne oppgaven. Det fantes mye stoff om hva partisanene gjorde under andre verdenskrig, men nesten ingen kilder fortalte meg noe om det jeg måtte finne ut mer om. Mennesker er selvfølgelig den beste kilden til slike historier. Folk som har opplevd en krig kan fortelle så utrolig mye... Kjøp tilgang for å lese mer

Partisanerne og den kalde krigen i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.