Parallellkobling av motstander

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 379
  • PDF

Rapport: Parallellkobling av motstander

Fysikkforsøk - Parallellkobling av motstander.

Hensikt:
- Dette forsøket går ut på å måle hovedstrøm og spenning gjennom/over en krets, i tillegg til gjennom og over hver av greinene; I1, I2 og I3 - for så å regne ut og sammenligne disse verdiene med måleresultatene.

Innhold

Teori
Hensikt
Utstyrsliste
Fremgangsmåte
Figur
Resultat
Konklusjon

Utdrag

Utstyrsliste:
- Voltmeter
- Ampermeter
- Ledninger
- Motstander på 10, 20 og 50ohm
- Spenningskilde opp til 10 V

Fremgangsmåte:
- Tegn opp tilhørende koblingsskjema, før du så kobler opp kretsen.
- Mål først hovedstrømmen, deretter over de tre greinene
- Mål så spenningen over hele parallellkoblingen.
- Regn så ut resultantresistansen ved å bruke verdiene som er oppgitt for motstandene.
- Bruk verdien av resultantresistansen og målt U til å regne ut hovedstrømmen.
- Til slutt regner du ut strømmen over de tre greinene.
- Nå sammenligner du de målte verdiene med de utregnede, og avgjør så om Kirchoffs 1. lov stemmer med målingene.
- Bedøm hva som skjer om man kobler opp en ny motstand i serie med R1, R2 og R3 der spenningen U er uforandret - Hvordan vil strømmen forandre seg da?... Kjøp tilgang for å lese mer

Parallellkobling av motstander

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.11.2013
    chsoiecnmodioweimowichowm