Forsøk 8.1 Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 5
 • 3
 • 754
 • PDF

Forsøk 8.1 Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 8.1 Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". I dette forsøket undersøkes egenskapene til de tre stoffene ammoniumklorid, kaliumkarbonat og CH3COONa nærmere.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvilket av stoffene NH4Cl(s), K2CO3(s) og CH3COONa ・ 3H2O(s) er i hvert av rørene A, B og C?

Innhold

Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Observasjoner
Konklusjon

Utdrag

Fremgangsmåte:
Først merket vi de seks små glassene med A B og C, to av hver. Så puttet vi litt av stoff A i de vi hadde merket A, og det samme etterpå med stoffene B og C. Deretter tilsatte vi noen dråper med vann i hver av glassene og luktet på de.
Så dryppet vi noen dråper 2M H2SO4 i et av de to glassene vi hadde med samme stoffet. Så gjorde vi det samme bare med 2M NaOH.

Konklusjon:
Vi fant ut ved å lukte og observere hva som skjedde når vi blandet de forskjellige stoffene hva som var hva. Stoff A må være kaliumkarbonat, fordi når vi tilsetter en sterk syre til karbonater vil det dannes CO2 og det kunne vi se ved at det begynte å bruse. Stoff B måtte være CH3COONa, fordi når vi blander en sterk syre med et acetat blir det dannet CH3COOH altså eddik. Vi kunne lukte at det var eddik. Stoff C måtte da være ammoniumklorid, dette vet vi fordi når vi blander en sterk base med ammonium salter dannes ammoniakk. Dette kunne vi også... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 8.1 Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter | Rapport

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 11.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  IUBCAØ COASV ISDVI OSDV SDJVO SDJ VLSDÆV SDÆ DV SKD ØSDJV SDØ SID VJOSIDHV OSID VOSD VLKSDØN LSKDV SDOØ VLSDNV LSDNØVL S
 • 28.11.2011
  denne er en flott oppgave, som er verdt og lese og ta en titt på om man jobber med samme forsøk eller emne
 • 06.05.2014
  Oppgave som kan brukes som støtte til egne forsøksbeskrivelser.
 • 14.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Papproten var svært informativ og hjap meg mye