Organisk og mekanisk analyse Heading

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Aktivitetslære 3
 • Godkjent
 • 6
 • 1480
 • PDF

Organisk og mekanisk analyse Heading

Oppgaven innholder en organisk og mekanisk analyse av heading i fotball. Analysen kommer inn på tilløp, sats, svev, headingsteknikk, landing og hvilke muskler som settes i aksjon. Musklene er illustrert.

Innhold

Innledning
Tilløp
Satsen (stemmet)
Svevet og headingsøyeblikket
Landingen
Muskler i aksjon

Utdrag

Vi skal skrive en organisk og mekanisk analyse som går ut på hvordan en heading utføres og hva som skjer i kroppen under utførelsen av en heading.

I lenken under kan du se den sammensatte bevegelsen, heading, vi skal analysere.
http://www.youtube.com/watch?v=5VroNiXG8X4.

En heading består av flere sammensatte bevegelser som til sammen utgjør headingen. Under skal vi gå nærmere inn på de ulike bevegelsene... Kjøp tilgang for å lese mer

Organisk og mekanisk analyse Heading

[51]
Brukernes anmeldelser
 • 18.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne vært bedre oppdelt etter Mekanisk og organisk analyse hver for seg, for en bedre oversikt og struktur. Mangler innledning og forklaring av hvorfor du valgte fasene du tar utdyper deg i. Litt lite på hvilke krefter(f. eks tyngekraft, friksjon, motkraft, luftmotstand etc.) som er med og avgjøre faktorene i selve teksten, men fint med definisjoner i starten.
 • 16.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne stilen er en god forklaring på hvordan man skal analysere organisk og mekanisk på en heading! Denne er nyttig selvom man ikke skal analysere en heading. Man kan bruke den til å analysere det meste organisk og mekanisk. Bruk den som eksempel.
 • 03.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig nyttig, går igjennom det viktigste med organisk og mekanisk analyse. Tommel opp!
 • 05.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra :p analyse lærte mye