Oppsummeringspørsmål | Grip teksten, kap 5

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 895
 • PDF

Oppsummeringspørsmål | Grip teksten, kap 5

Inneholder oppsummeringsspørsmålene til kapittel 5, (Språkdebatt og språkplanlegging i Norge og Norden - ca. 1800 til i dag.)

Spørsmål i Grip Teksten, side 251.

Grip Teksten vgs3

Innhold

1) Hvilket mål er grunnlova skrevet på?
2) Kvifor vart skriftspråket en viktig kampsak i Norge på 1800-tallet?
3) Kor mange etablerte skriftspråk fanst det i norden før 1800-tallet?
4) Når vart finsk innført som offisielt språk i Finland?
5) Korleis ville P.A Munch skape et nytt norsk skriftmål?
6) Korleis nytte Asbjørnsen norsk når han skreiv ned eventyr?
7) Korleis ville Knud Knutsen skape et norsk skriftmål?
8) Hvordan ville Ivar Aasen skape et norsk skriftmål?
9) Når kom jamstellingsvedtaket, og kva det det ut på?
10) Kva for vedtak som gjaldt talemålet i skulen, vart gjort mot slutten av 1800-tallet?
11) Kva for skriftspråk brukte dei fleste nordmenn rundt 1900?
12) Nevn dei første målorganisasjonane og når dei vart stifta?
13) Nevn minst 2 viktige endringer i 1917 – reforma.
14) Nevn minst 2 viktige endringer i 1938-reforma.
15) Kva fekk den 2. verdskrig å si for synet på samnorsk i etterkrigstida?
16) I 1990 åra stifta språkdebatten i Norge fokus. Kva er nytt?
17) Kva for oppgaver hadde Norsk språknevn, Språkfredkomiteen og Norsk språkråd? Tidfest de ulike organisasjonene.
18) Kva går kampen mot domenetap ut på?
19) Kva for oppgåve frekk språkrådet i 2005?
20) Kva er situasjonen for dei svenskspråklige i Finland i dag?
21) Nevn viktige trekk ved moderne språkutvikling i dansk.
22) Kva går den nye nordiske språkutvikling ut på?

Utdrag

1) Hvilket mål er grunnlova skrevet på?
- Grunnlova er skrevet på dansk.
2) Kvifor vart skriftspråket en viktig kampsak i Norge på 1800-tallet?
- Det er fordi dei intellektuelle i Europa meinte at språket var det største kjennemerket på en nasjon. Og kjerna i nasjonen var folket.
3) Kor mange etablerte skriftspråk fanst det i norden før 1800-tallet?
- Det fantes 3 etablerte skriftspråk i norden, det var: dansk, svensk og islandsk.
4) Når vart finsk innført som offisielt språk i Finland?
- I 1863 vart finsk innført som offisielt språk, samtidig som Sverige.
5) Korleis ville P.A Munch skape et nytt norsk skriftmål?
- Han ville skape et språklig samband som viser tilbake til det gamle norrøne Norge. Et skriftspråk som var basert på ei enkel ‘'rein'' dialekt.
6) Korleis nytte Asbjørnsen norsk når han skreiv... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppsummeringspørsmål | Grip teksten, kap 5

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 28.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne nedlastningen var knallbra! Funket perfekt for meg og jeg tror den vil funke ganske bra for alle andre også:)
 • 20.05.2014
  Litt korte og ufullstendige svar på noen av spørsmålene, men ellers helt super! Var til god hjelp :)
 • 05.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Thankuuu, tusen tusen takk!
 • 26.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt grei fin fin fin