Oppsummering om økonomisk geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 13
 • 3104
 • PDF

Oppgaver fra læreboka, Sammendrag: Oppsummering om økonomisk geografi

Oppsummering av kap. 5 om økonomiske aktivitet i geografi, samt kontrollspørsmål fra læreboka.

Innhold

Oppsummering av kapittel 5 (Økonomisk aktivitet)
Hvorfor er det vanskelig å finne fram til allmenngyldige måter å kvalifisere og inndele næringsliv
på?
Primærnæringer
Sekundærnæringer
Ikke-fornybare ressurser eller lagerressurser
Fornybare ressurser
Lokalisering av økonomisk aktivitet:
Jordbruk
Jordbruk og lokalisering
Industri
Oversikt over norsk industri
Tjenesteyting
Kontrollspørsmål Økonomisk geografi
Kontrollspørsmål fra boka

Utdrag

Oppsummering av kapittel 5 (Økonomisk aktivitet)

Vi nærmer oss en definisjon dersom vi sier at økonomisk geografi handler om å beskrive og forklare produksjon og konsum av varer og tjenester på forskjellige steder.
Plasserer vi handel og transport mellom produksjon og konsum, har vi til sammen lagt innhold i begrepet økonomisk aktivitet.

I økonomisk geografi studerer altså variasjon i den økonomiske aktiviteten rundt om i verden... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppsummering om økonomisk geografi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gode setninger med gode forklaringer! Denne hjalp meg veldig!!
 • 07.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusentakk! Den var skikkelig hjelpsom til studiekrav