Oppsummering Biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 18
 • 5180
 • Word2003

Oppsummering Biologi 2

Oppgaven inneholder notater fra Biologi 2. BIOS 2008
Oppgaven kan selvsagt forbedres med flere notater og bedre forklaringer.

Innhold

Kapittel 1 Naturen som læringsarena
Kapittel 2 Stoffkretsløp og energistrøm
Kapittel 3 energiomsetning: enzymer og energibærere
Kapittel 4 Fotosyntesen: en grunnleggende oppbygningsprosess
Kapittel 5 Aerob og anaerob celleånding
Kapittel 6 DNA er arvestoff
Kapittel 7 Arven
Kapittel 8 Bioteknologi
Kapittel 9 Utviklingen av livet på jorda
Kapittel 10 Evolusjon på gennivå
Kapittel 11 Populasjonsbiologi
Kapittel 12 Vårt sårbare naturmiljø

Utdrag

1.1 Når du er forskeren
- Biologi er studiet av levende organismer, hvordan disse organismene fungerer, og forholdet de har til hverandre og sitt fysiske miljø
- Cellebiologi, fysiologi, genetikk, økologi og evolusjon – eksempel om brunbjørn

Feltarbeid og metoder
- Hypotetisk-deduktive metoden: Observasjon  Hypotese Eksperiment  Resultat  Hypotese falisifert / ikke falifisert
- Linje- og ruteanalyse

1.2 Artenes levesteder og levevis
- Økologi er læren om organismene, deres tilpasninger og samspill med hverandre og forholdet til miljøet der de lever
- Individ: levende organisme
- Art:
o Morfologisk artsbegrep: utseende, form og farge
o Biologisk artsbegrep: formere seg og få et forplantningsdyktig avkom
o Genetisk artsbegrep: ”lik” DNA
- Populasjon: samling av samme art som lever innenfor et avgrenset geografisk område
- Samfunn: alt levende innenfor et naturlig avgrenset område, alle populasjoner i for eksempel en myr
- Økosystem: geografisk avgrenset område med alle de biotiske og abiotiske faktorene som finnes der

Næringskjeder, næringsnett og trofiske nivåer
- En næringskjede viser hvem som spiser hvem (næringsnett)
- Energistrøm viser hvordan næring og energi går gjennom en næringskjede
- Næringsstrømmen går fra produsent til forskjellige konsumentledd
- Alle ender i et nedbryterledd
- Fotoautotrofe organismer binder solenergi og omdanner den til kjemisk energi i fotosyntesen (produsenter)
- Heterotrofe organismer spiser andre for å skaffe seg energi og nødvendige byggesteiner (konsumenter)

Artenes fordeling i landskapet
- Med nisje mener vi alle de ressursene en organisme utnytter
- Et habitat er levestedet til en organsime, det stedet der den er best tilpasset til å leve
- En generalist har bred nisje
- En spesialist har smal nisje... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppsummering Biologi 2

[63]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  Svært bra skrevet, men savner detaljekunnskap og ting om den lysavhengige og lysuavhengige fotosyntesen, veldig bra figurer til karbon og nitrogen kretsløpet.
 • 24.05.2011
  Veldig bra sammendrag! For de som lurer er dette sammendraget fra boken BIOS 2, så lurt å lese denne om dere bruker en annen bok som pensum :-)
 • 26.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Mangler mye i kap 4 og 5
 • 04.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stor hjelp!