Samfunnsendringer i Europa under opplysningstiden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 522
 • PDF

Samfunnsendringer i Europa under opplysningstiden

Fremføring om Opplysningstiden.

Omhandler:

BILLEDKUNSTEN

Innhold

Francois de Voltaire (1694-1778)
Denis Diderot (1713-1784)
Den franske revolusjon
Billedkunsten

Utdrag

Hvorfor ble det kalt opplysningstiden?
Menneskene på 1700-tallet ville bli mer opptatt av fakta og opplysninger, og ville at kunst og dikt skulle være så likt som virkeligheten som mulig. Folk ble mer reflekterte, og fornuftige på denne tiden. Det ble kalt fornuftens eller rasjonalistmens tidsalder, og hadde stor betydning for Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Men også Italia, Russland og Skandinavia. Det som gjaldt var frihet, menneskerettigheter og kunnskap, og det oppsto nye idealer og forbilder for folket. Blant annet opplysningsfilosofene som var preget av sterk fremtidsoptimisme. Disse så på seg selv som lærere til det Norske folket, og skulle opplyse. For eksempel Francois de Voltaire og Denis Diderot, som er to av de mest kjente opplysningsfilosofene. De var franske, og lærte opp folkemassene i Paris så de sto i spissen for den franske revolusjon med slagordet ”Frihet, likhet og brorskap”. Opprøret og ”vekkelsen” i denne revolusjonerende tid hadde en finger med i spillet da den norske grunnloven i 1814 ble opprettet, også da flere filosofiske og... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsendringer i Europa under opplysningstiden

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 11.05.2011
  Tynn innledning og veldig kort tekst som gir lite innsikt i hva Opplysningstiden virkelig dreier seg om.
 • 13.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  bra, den er veldig bra og veldig bra veldig veldig veldig veldig
 • 06.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaa........dddjdjdjdjdjdjjddjd
 • 15.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  aaaaaaaaaaaaaaa aaaa