Oppgaver til kapittel 12 "Det internasjonale samfunnet"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 4
 • 1565
 • PDF

Oppgaver til kapittel 12 "Det internasjonale samfunnet"

Oppgaven inneholder en besvarelse på repetisjonsspørsmål i samfunnsfag, tilhørende kapittel 12"Det internasjonale samfunnet" i læreboken Ny Agenda.

Kapittel 12 Ny Agenda.

Innhold

1 Hvilke forskjeller er det på forholdene i verdenssamfunnet og innenfor en stat?
2 Hva er folkeretten?
3 Hva er forskjellen på mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner?
4 Hva er et multinasjonalt selskap?
5 Hva betyr det å ha makt?
6 Hva er grunnlaget for makt i det internasjonale samfunnet?
7 Hva mener vi med økonomiske sanksjoner?
8 Hvilken maktposisjon har USA i verden i dag?
9 Hvorfor har multinasjonale selskaper stor makt?
10 Hvordan kan en ikke-statlig organisasjon som Greenpeace bruke makt mot Norge?
11 Vis eksempler på globalisering.
12 Hvilke organisasjoner arbeider for å liberalisere internasjonal handel?
13 Hva mener vi med politisk globalisering? Gi eksempler.
14 Hvordan kan Internett styrke demokratiet?
15 Hvordan kan globalisering føre til at arbeidsplasser forsvinner fra landet vårt, og at vi får tilført nye arbeidsplasser?

Utdrag

Forskjellene på forholdene kan være at verdenssamfunnet mangler felles grunnverdier og regler å følge etter, mens de fleste stater har det. Aktuelle spørsmål her dreier seg for eksempel om hvilke grunnleggende rettigheter det enkelte mennesket har, straffemetoder og kvinnenes stilling i samfunnet. En annen forskjell er at verdenssamfunnet mangler et lovgivende organ, FN er det nærmeste vi kommer, men organisasjonen har ikke samme myndighet over statene i verden som Stortinget har over innbyggerne i Norge. Det finner heller ikke noe verdenspoliti som har enerett til å bruke fysisk makt, og som kan gripe inn i internasjonale konflikter.

2 Hva er folkeretten?
Folkeretten er et rettssystem, på samme måte som for eksempel norsk rett og dansk rett. I den moderne, ”globaliserte” verden får statene stadig mer med hverandre å gjøre, og forskjellige organisasjoner spiller en viktig rolle i internasjonale forhold. Selv om statene er suverene, er det helt nødvendig at handlingene de foretar seg på den internasjonale arena er underlagt rettslig regulering... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver til kapittel 12 "Det internasjonale samfunnet"

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 08.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noen få skrivefeil, men helhetlig og strukturert. Det står at det er 4 sider, men den fjerde siden er kun 2 linjer=) det er litt missvisende, ellers var oppgaven veldig fin=)
 • 22.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  disse oppgavene var til stor hjelp under pugging til prøve. brukte ikke boka i det hele tatt, kun disse spørsmålene, og fikk 5 på prøven, noe som jeg ble kjempefornøyd med!
 • 02.04.2014
  veldig bra forklarin hjelper veldig for oppgavene
 • 20.03.2014
  Godt arbeid. Noe skrivefeil, men om en leser kjapt gjennom og ser hva Word har rettet på, går det fint. Perfekt for de som har lekser i samfunnsfag!