Oppgaver til Rettslære 1 - Kap. 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1026
 • PDF

Oppgaver til Rettslære 1 - Kap. 3

Oppgaven innholder oppgaver fra rettslære 1 boken.

3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap - Kjappe fakta s.111

EMNER TIL DISKUSJON - S. 120

Innhold

1. Er en forlovelse en bindende avtale, eller kan den fritt brytes?
2. Hva er vilkårene for å inngå ekteskap?
• Hvem kontroller at ekteskapsvilkårene er oppfylt?
• Hva er vigelsekompetanse?
• Hvem har vigselskompetanse?
• Hva er kravene til hvordan vigselen skal skje?
• Når anses ekteskap ikke som inngått?
• Når anses ekteskap som inngått, men kan oppløses?
• Kan ekteskap som er inngått i strid med vilkårenes om slektskap eller tidligere ekteskap/partnerskap, bestå dersom partene ønsker det?
• Burde Jonas ( 18) som har multippel sklerose, ha lov til å gifte seg med Trine (19) uten å fortelle om sykdommen sin? (..)
• Syns du søskenbarn ( fetter og kusine) skal ha lov til å gifte seg? Tror du faren for tvangsekteskap er større når det gjelder søskenbarn, enn når det gjelder fjernere slektninger og andre en ikke er i slekt med?
3. Syns du det er riktig at en må være separat i ett år før en kan søke skilsmisse? Syns du det er riktig at de som har barn under 16 år, må gå til mekling ved samlivsbrudd. Hva taler for og hva taler imot?

Utdrag

1. Er en forlovelse en bindende avtale, eller kan den fritt brytes?
• Vi har ingen lovregler om forlovelse eller hvilke virkninger det har at en forlovelse brytes, men enkelte spørsmål er avklart i rettspraksis som for eksempel at man ikke kan tvinges til å gifte seg eller pålegges til å betale erstatning som følge av løftebruddet, men gaver som er gitt i forbindelse med forlovelsen, kan derimot kreves tilbake, med mindre de er av beskjeden verdi.

2. Hva er vilkårene for å inngå ekteskap?
• For å inngå ekteskap eller registret partnerskap må brudefolkene oppfylle enkelte vilkår. Vilkårene for å inngå ekteskap fremgår av kapitel 1 i ekteskapsloven. Hovedregelen er at en må ha fylt 18 år, loven setter forbud mot ekteskap mellom nære slektninger ( foreldre, besteforeldre etc.), det er forbund å gifte seg før tidligere ekteskap er oppløst, lider en av brudefolkene med en overførbar sykdom, må den andre partner vite til sykdommen og begge må få veiledning av lege om farene ved sykdommen og for å inngå ekteskap må en utalandsk statsborger ha lovlig opphold i Norge.

• Hvem kontroller at ekteskapsvilkårene er oppfylt?
• Folkeregisteret ved ligningskontoret på det stedet der en av brudefolkene bor, må kontrollere for å inngå ekteskap eller partnerskap er oppfylt. Kontrolleren skjer ved at brudefolkene fyller... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver til Rettslære 1 - Kap. 3

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 03.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Brraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa1