Samfunn, forfattere og litteratur oppgaver til 1700-tallet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Norsk
 • Godkjent
 • 7
 • 2174
 • PDF

Samfunn, forfattere og litteratur oppgaver til 1700-tallet

Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål til 1700- tallet om samfunnet, klassisismen og opplysningstiden, kunst (slik som malekunst, arkitektur, musikk og litteratur), sentrale forfattere som Ludvig Holberg, generelt om litteraturen, noen spørsmål om Det Norske Selskap og til slutt litt om Pietismen og rokokko.

Disse spørsmålene fungerer veldig bra til å se hva man kan eller husker fra kapittelet samt til prøveøving.

Oppgaven er knyttet til kapittel 12: "Litteratur på 1700-tallet" i den røde norske læreboken "Tema vg2"

Studienetts kommentar

Vil du ha mer informasjon om de kunsthistoriske epokene, så se vår oversikt over de litterære tidsperiodene.

Innhold

Samfunn : Europa / verden og Danmark - Norge
1. Hvilke impulser vokste fram i Europa og verden for øvrig på 1700-tallet ?
2. Hvem / hva hadde makta i samfunnet tidlig på 1700- tallet i Danmark – Norge ?
3. Hvilken ny samfunnsgruppe vokste fram i denne perioden ?
4. Denne nye gruppen underholdt seg selv og hverandre med å ” holde salong ” ; hva var det ?
5. Vi kaller også 1700-tallet for ” Opplysningstida” ; hvilke ”nye” opplysninger fikk man om ” verden ” og universet i perioden ? Finn ut!
6. Pietismen var en religiøs retning / vekkelse som kom til Danmark –Norge ganske tidlig på 1700-tallet, og kongen ble pietist. Pietistene innførte 2 viktige ting som fikk stor betydning i samtida, og som har betydning ennå i dag. Det ene var konfirma-sjonen ; hva var den andre ?
7. Opplysningsfilosofene og opplysningsfilosofien ga grobunn for mange nye tanker som har betydning også i dag : hvor oppstod den og hva la den grunnlaget for, og hvem formulerte prinsippene om maktfordelingsprinsippet ? Grei ut !

Kunst : (malekunst, arkitektur, musikk og litteratur ).
A) Hva var inspirasjonen / ideene for kunstnerne i perioden : hvor hentet de disse fra?
B) Hvilke kjente byggverk tok form i Europa, i Norge og særlig Trøndelag i perioden ? Finn ut !
C) Hvilke kjente malerier og malere er fra denne perioden ?
D) Hva kjennetegner den klassiske musikken og hvem var de kjente komponistene?

F) Litteratur :
1. Hva betyr klassisk og hvor hentet forfatterne inspirasjon og ideer fra ?
2. Hvem stod i sentrum i diktningen : Gud eller mennesker ?
3. Hva var forfatterens oppgave / rolle i denne perioden ?
4. Hvilke tema / tematikk tok de opp ?
5. Hvordan skrev de ? Hva kjennetegner skrivemåten / stilen i bruk?
6. Hvilke kjente sentrale forfattere skrev i denne perioden og hva skrev de ?

G) Ludvig Holberg :
a) Holberg er vår fremste dikter i denne perioden : Når og hvor ble han født og hvilke fag var han utdannet i ?
b) Holberg hadde satt seg ett mål for diktinga si ; hva var det ?
c) Hva er Holbergs såkalte ” poetiske raptus ?” Grei ut !
d) Han skrev mange komedier : kan du nevne de mest kjente ?
e) Hva var nytt med Holbergs komedier : hva fornyet han ?
f) Holberg hadde franskmannen Moliére som forbilde for sine komedier i tillegg til de klassiske forbildene fra gresk drama fra antikken.
Disse gamle ” reglene ” krevde 3 ting : hvilke 3 ?
g) I hvor stor grad / i hvilken utstrekning overholdt Holberg disse reglene ?
h) Hvorfor brukte Holberg komedien til å uttrykke hva han mente og kritisere det som var ” galt ” i samfunnet, tror du. Forklar kort!
i) Hvilke forbilder og hvilken egen utdanningsbakgrunn satte Holberg i stand til / var til stor hjelp for hans roman ” Niels Klims underjordiske reise ”?
j) Hva slags samfunnskritikk fremmer han i dette verket, og hvorfor ?
k) Hvorfor er Holberg aktuell også i dag, tror du ?

Det Norske Selskap .:
1. Når, hvor og hvorfor ble Norske Selskap stiftet ?
2. Hvem av disse medlemmene er best kjent i dag?
3. Hva er ” Norges Skål ” / hvorfor blir dette diktet husket?
4. Hva med ” Smeden og Bageren ” , hvorfor huskes det diktet ?
5. Hvordan skrev de / hvilke ” merkelapper” kan vi sette på dem ?
6. Hvilke nye tanker ble utrykt gjennom diktningen deres ?

Pietisme og rokokko :
a) 3 diktere fra denne retningen er ennå i dag både lest og ” sunget” av flere ; hvem er det ?
b) Hva kjennetegner hver og en av dem / Hvordan skrev de og om hva?
c) Bellmann vil alltid stå i en særklasse for seg : hvorfor ?
d) Tullin er preget av den kunstneriske perioden som kommer etter klassi-sismen, hvilken periode og hvordan kan man se dette i det lille tekstutdraget nederst ? Forklar !
e) Rokokko –stilen ligner på mange måter stilen i barokken: hva er forskjellen?
f) Mange malerier og byggverk er preget av rokokko, dessuten vokste det fram en spesiell stil innen klesmoter, en stil som bredte seg utover 1800- tallet. Hva var det / hva kalles denne stilen? Finn ut !

Utdrag

Hvilke kjente sentrale forfattere skrev i opplysningstiden og hva skrev de ?

- Molière: inspirator for Holberg + engelske Jonathan Swift med “Gullivers reiser”
- Daniel Defoe med “Robinson Crusoe”
- Holberg med “Jeppe på bjerget”
- Thomas Moores "Utopia"
- Tragedier: Corneille + Racine
- Lyrikken: Robert Burns + William Blake... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunn, forfattere og litteratur oppgaver til 1700-tallet

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 05.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  den var fin og grei :))