Oppgaver side 54 og 59 Mediemøter 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver side 54 og 59 Mediemøter 2

Besvarelse av repetisjons spørmålene på side 54 og 59, mediemøter 2.

Oppgavene omhandler blant annet demokrati, digitale kilder, polarisering i debatter, fragmentering og reklame på internett.

Utdrag

Forklar disse begrepene
- IKT -> Informasjons og kommunikasjonsteknologi, dette er kanaler for personlig kommunikasjon og massekommunikasjon
- DEMOKRATI -> Demokrati betyr folkestyre. Det er flertallet i folket som bestemmer, og det har ikke noe å si om du er 18 eller 65 år, din stemme skal telle like mye.
- PORTVAKT -> Portvakter er vakter som skal være med på å sile ut stoff og bestemme vinkling på det som kommer på trykk eller ut i eteren.
- DIGITALE SKILLER -> Vi ser digitale skiller i dagens samfunn. Vi kan se tilbake kun 15 år og det var nesten ingen som hadde en mobiltelefon. I dag er det en selvfølge at alle har mobiltelefon og en datamaskin. Unge tar dette i bruk helt fra tidlig alder, og det er blitt innlagt i skoleundervisningen... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver side 54 og 59 Mediemøter 2

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 14.04.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Hjalp en del, kunne gjerne utdypet det litt mer. noen av svarene er litt ukonkrete og rotete, dessverre.
  • 08.04.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    veldig bra til god hjelp på heldagsprøven i media!