Oppgaver om arbeidsmiljøloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 5
  • 1582
  • PDF

Oppgaver om arbeidsmiljøloven

Oppgaven inneholder oppgaver som er realtert til arrbeidsmiljøloven.

Innhold:
1: Hva sier loven om arbeidstakers og arbeidsgivers plikter? Nevn tre andre plikter su mener er speisielt viktige som arbeidstaker og forklar hvorfor du mer de er viktige?
2: Hva sier loven om det fykiske arbeidsmiljøet som kan være aktuelt for din arbeidsplass? Vurder skolen du går på ut fra det fysiske arbeidsmiljøet og hva som kan være fare for helse og sikkerhet på kort og lang sikt.
3: Hva sier loven om det psykiske arbeidsmiljøet. (paragraf 12)? (trivsel, medbestemmelse osv.) Hva synes du om dett psykiske arbeidsmiljøet på din skole ut i fra det loven sier?
4: Hva sier loven om verneombudet og arbeidsmiljøutvalg? Hvilke oppgaver har disse? Spør på kontoret eller en av vaktmesterne om det finnes verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg på skolen vår.
5: Du får sommerjobb i seks uker i kommunen du bor i. Har du krav på arbeidsavtale?
6: Hva kan skje dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver bryter loven?

Utdrag

Loven har mange regler for arbeidstakers og arbeidsgivers plikter. En viktig lov er:
«Arbeidsmiljøloven sier at man skal samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» Det er viktig og samarbeide og jobbe effektivt sammen, fordi da øker trivselen i arbeide.

Arbeidergiver: har plikt for å sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at alle, også andre enn egne arbeidstakere, er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Loven sier også at «arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde». Dette er en viktig lov som ikke riktig alle holder. Vi har hørt om mange ulykker særlig innen byggbransjen. Mange jobber på høye tak uten noe form for sikkring. Dette kan medføre ulykker og store erstatningskrav. Er arbeide farlig for liv og helse har arbeidstaker plikt til å... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver om arbeidsmiljøloven

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.