Oppgaver med løsning Fysikk 1 kap.10 (Ergo)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 6
 • 10
 • 1038
 • PDF

Oppgaver med løsning Fysikk 1 kap.10 (Ergo)

Oppgaven inneholder oppgaver (1-9) fra kap.10 om Fysikk og teknologi.

Deler av den tilhører Ergo fysikk boka.

Utdrag

Oppgave 1)

a) For en bestemt verdi av R1 av den variable resistansen er strømmen i kretsen 0,80 A. Vi har altså R1 som er ukjent. Ved hjelp av grafen kan vi finne spenningen og regnet ut svaret ved hjelp av Ohms lov. U=RI
Uti fra grafen kan vi se at når strømmen I= 0,80 A, er spenningen U=0,55. Nå har vi to kjente da kan vi regne ut den siste verdien. Fordi i oppgaven står det at man kan se bort fra Resistansen i amperemeteret, må vi legge merke til at spenningen til over R1 er den samme over solcellen.

Vi har da at: U=R1I, det kan vi omforme til R1=U/I, fordi det er resistansen vi skal finne ut!
R1=U/I
=0,55 V/0,80 A
=0,6875 Ω=0,69 Ω

b) Vi stiller da den variable resistansen nå på R2=0,50 Ω og skal bruke en grafisk metode til å finne strømmen i kretsen.
Altså har vi R2=0,50 Ω For å finne strømmen I, må vi kjenne til spenningen U, vi kan først sette opp en sammenheng, som vi gjorde for a).
R1=U/I vi omformer det til, (vi er ute etter strømmen I)
Det gir.
I=U/R
Detter gir videre.
U=R1I... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver med løsning Fysikk 1 kap.10 (Ergo)

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 22.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  tekster inneholder lærerikt forklaring med grafer. flott bra jobbet.
 • 12.05.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
  innholdet ikke oppgaver fra fysikkboken Ergo
 • 14.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)
 • 10.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  brt ert tgegffgbye ret