Generell fakta om helse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Idrett og samfunn
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 629
 • PDF

Sammendrag: Generell fakta om helse

Oppgaven besvarer ulike spørsmål om helse, som strekker seg fra definisjonen av helse via samfunnsøkonomisk gevinst eller tap ved trening, til ideell helseeffekt og homeostase.

Innhold

Oppgave 1: Gi en utfyllende definisjon og forklaring av begrepet helse.
Oppgave 2: Nevn kort minst 20 ulike fysiologiske helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet.
Oppgave 3: Gjør rede for minst fem ulike psykologiske helsegevinster ved fysisk aktivitet.
Oppgave 4: Å være i fysisk aktivitet gir kroppen mange ”goder”, men den kan også påvirke oss negativt. Gi en vurdering på ulike faktorer som kan ha negative virkninger på vår helse.
Oppgave 5: Gjør rede for hva som menes med at helse ”har” endret karakter fra nytteverdi til symbolverdi.
Oppgave 6: Ønsket om å se sunn ut kan/er blitt sunnhetens verste fiende  Forklar dette utsagnet.
Oppgave 7: Utdyp på hvilken måte udrett kan gi samfunnsøkonomisk gevinst.
Oppgave 8: All forskning viser at idrett gir samfunnsøkonomisk gevinst. Men vi kan også snu på det og si at idretten gir samfunnsøkonomisk tap  Redegjør for hvordan idretten kan gi et samfunnsøkonomisk tap.
Oppgave 9: Medisinere kan fortelle oss at alle av helsemessige grunner bør drive aktivitet  Hvor mye og hvordan bør man trene for å oppnå ”ideell” helseeffekt?
Oppgave 10: Forklar tilstanden ”homeostase”. Forklar hvilken betydning ordet har.

Utdrag

Oppgave 5: Gjør rede for hva som menes med at helse ”har” endret karakter fra nytteverdi til symbolverdi.
- For omkrig femti år siden så var det viktig for de fleste å være i god form, dette var for at de skulle klare å utføre arbeidet sitt. I vår tid er langt færre avhengig av å være i god fysisk form, men en bra kropp har nå fått en annen betydning. Den har nå blitt et sosialt symbol på at vi er vellykkede og har kontroll over oss selv og livene våre. En sunn kropp har blitt et statussymbol.
Det har faktisk blitt gjort en undersøkelse i blant annet USA, hvor man ser at mennesker... Kjøp tilgang for å lese mer

Generell fakta om helse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  var veldig nyttig hjalp meg masse på en prøve
 • 19.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt greit, men var litt korte svar.