Oppgaver i kapittel 7. Ressurser Terra Nova

Se flere anmeldelser 6 6 6 6 6 6 (1 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

3

Antall ord

758

Filformat

PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver i kapittel 7. Ressurser Terra Nova

Svar på spørsmålene fra kapittel 7 i geografi boka Terra Nova.

Det var en frivillig oppgave. Svarene er funnet fra kapittelet i boka og er utfyllende.

Utdrag
Spørsmål side 165
1. Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har teknologi og økonomi til å kunne utnytte, og som dekker menneskelige behov for varer og tjenester.
Naturforekomster er uten verdi hvis vi ikke har kunnskaper for å utnytte disse forekomstene.
Eksempel på naturforekomster er blant annet petroleum og mineraler.
2. Lagerressurser er ressurser som går tomt hvis de blir brukt opp. De kan ikke etterfylles. Omfattende bruk av dem over lang tid kan føre til knapphet dersom vi ikke finner erstatning.
Ikke fornybare ressurser som brensel (olje, kull og gass) og mineraler og metaller er eksempler på lagerressurser.
Kretsløpsressurser er ikke nødvendigvis fornybare. Plante- og dyrelivet i vann, på jorda og i lufta er kretsløpsressurser.
3. Fornybare ressurser er ressurser som vi ikke kan bruke opp slik som lagerressurser.
4. Betinget fornybare ressurser er ressurser som er avhengig av måten mennesker bruker dem på for å være fornybar.
Dyrkbar jord, rent vann, planter eller dyr er eksempler.
... [Les mer nå]