Oppgaver fra rettslæreboken om arbeidsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 876
 • PDF

Oppgaver fra rettslæreboken om arbeidsrett

Denne inneholder et par oppgaver fra Arbeidsrett fra Rettslære boken vg1.(brun utgave) med korrekt fasit.

Oppgave 5.17
5.21
5.25
5.27

Utdrag

Oppgave 5.17
Oppgaven reiser spørsmål om oppsigelsen av Egil er gyldig. Ifølge aml § 15-7 skal en oppsigelse være saklig begrunnet. I dette tilfellet knytter sakligheten seg til forhold på arbeidstakerens side. Fakte er at egil som er flykaptein har brakt med seghar brakt med seg 6 flasker brennevin og en kasse rdøvon uten å fortolle varene. Ut ifra fakte mener jeg at oppsigelsen er gyldig. Vi har ingen opplysninger om formalitetene er i orden og forutsetter at det er fulgt etter gjeldende regler.
Konklusjonen blir at oppsigelsen av Egil er gyldig.

---

5.25
Oppgaven reiser spørsmål om oppsigelsen av stine karlsen er lovlig. Denne oppsigelsen er formelt i orden og jeg drøfter derfor bare om den er saklig begrunnet. Arbeidsgiver bruker som argument for oppsigelsen at stine nekter å arveide over tid. Arbeidsgiver har innfor visse grenser styringsrett. Det betyr at arbeidstaker må finne seg i visse oppgaver som ikke føleger av arbeidsavtalen. Overtidsarbeid hører med til denne styringsretten men ifølge aml § 10.6 må det foreligge særlige... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver fra rettslæreboken om arbeidsrett

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 30.03.2014
  Dårlig ! Du har ikkje drøft oppgåva skikkelig !
 • 15.04.2016
  Veldig bra! .......................
 • 17.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra! gode svar og god oversikt:)