Oppgaver fra kapitel 2 - 6 | Ny Geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 16
 • 5563
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver fra kapitel 2 - 6 | Ny Geografi

Oppgaven svarer fra spørsmål fra kapitlene 2,3,4,5 og 6 i læreboken Ny Geografi. Oppgavene omhandler temaer som jordskjelv, mineraler og bergarter, forvitring, Norges landformer, vær og klima, materialressurser og energiressurser samt naturlandskap og kulturlandskap.

Hører til boken: Ny Geografi

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Innhold

Oppgaver fra kapittel: 2. (1-11)
Oppgaver fra kapittel: 3. (1-28)
Oppgaver fra kapittel: 4. (1-25)
Oppgaver fra kapittel: 5. (1-19)
Oppgaver fra kapittel: 6. (1-15)

Utdrag

1. Hva er skilnaden på fokus og episentrum i et jordskjelv?
Fokuset i et jordskjelv er bruddstedet og ligger et godt stykke ned i litosfæren. Bakken rett over fokuset kaller vi jordskjelvets episentrum.
2. Hva er en tsunami, og hvordan oppstod den tsunamien som rammet Søraust-Asia i desember 2004?
Tsunami er havets farligste bølge, det er en gigantisk bølge. Den oppstod ved at havbunnen på vestsiden av forkastningssonen hevet seg rundt fem meter, og havbunnen på østsiden senket seg om lag tre meter.
3. Hva kan framkalle jordskjelv i norske område?
Det som kan framkalle jordskjelv i norske områder er at jordskorpa ble presset ned av istyngden under siste istid. Da isen ble borte og trykket lettet, hevet jordskorpa seg igjen, noe som kan føre til rykninger i jordskorpa.
4. Hvordan kan vi forklare at stadig flere menneske mistar livet som følgje av jordskjelv?
Flere og flere mennesker flytter til store byer med høy-etasjers hus. Jordskjelvene skjer ofte i fattige byer der husene ikke er jordskjelvsikret.
5. Hvordan kan vulkanutbrudd påverke klimaet på jorda?
Askeskyene kan bli så kraftige at de kan senke temperaturen på jorden. Det kan bli mørke dager fordi skyene sperrer for sollyset. Et vulkanutbrudd kan ødelegge naturen rundt. Tekniske utstyr kan også bli hindret på grunn av vulkanutbrudd.
6. Hva er skilnaden på magma og lava?
Magma er smeltet stein, mens lava er størknet magma, altså en bergart.
7. Forklar skilnaden på en skjoldvulkan og en sammensett vulkan.
Skjoldvulkan er et fjell som ligner et skjold og er veldig slak. Blandingsvulkan er litt mindre slak og ligner mer på en kjeglevulkan... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver fra kapitel 2 - 6 | Ny Geografi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  q fwl ml cjnemknkinb ekmkbfkmksp nni m nw e n dett var godt produsert.,.,.,lmlmkn
 • 10.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  tre gt yhbhg erryetg dr htry fd