Oppgave om familierett | Kari og Per

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 6
 • 4
 • 1224
 • PDF

Oppgave om familierett | Kari og Per

Oppgaven tar for seg en case om skilsmisse, fordeling av formue og barnefordeling. Det blir henvist til rettspraksis og norges lover.

Utdrag

Når et ekteskap består er de fleste eiendeler i sameie av ektefellene, men i noen tilfeller, som i Per og Karis, er noen eiendeler i særeie. Særeie oppstår når det er noen midler som er skapt i forhånd av ekteskapet, eller noen som noen av partene i ekteskapet har arvet før eller i løpet av ekteskapet. Når noe står i særeie vill det ved avslutningen av et ekteskap forekomme en skjevfordeling av eiendelene til ektefellene, noe som det gjør for Per og Kari.
Av ekteskapsloven av 4. Juli 1991 § 58 står det: ”Ektefellenes samlede formue skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag etter andre og tredje ledd (felleseie).” Dette betyr da at alt som er kjøpt og skapt under ekteskapet skal deles likt. Derfor blir da Huset, bilen, bankinnskuddene og gjelden på huset delt 50/50. Alle disse godene er kjøpt og opprettet da ekteskapet bestod og begge har bidratt økonomisk til på å anskaffe disse gjenstandene og gjelden.
El. § 31 tredje ledd sier at det skal legges vekt på en ektefelles arbeid i hjemmet. Så selv om Per har bidratt mer økonomisk til å bygge og å finansiere huset, har Karis oppgaver i hjemmet like mye verdi. Dette forekommer det også i rettspraksis med husmordommen (Rt. 1975 s 220). Derfor blir husets verdi delt på begge ektefellene... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave om familierett | Kari og Per

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  En god oppgave! alle begrunnelser er bra underbygget med paragrafer, og i helhet en sterk oppgave
 • 28.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra oppgave hjalp mye under prøven
 • 26.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  god prøve :) anbefaler
 • 30.10.2014
  Veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!