Oppgave om etikk

Se flere anmeldelser 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 (4 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Religion og etikk

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

3

Antall ord

909

Filformat

PDF

Fortelling: Oppgave om etikk

Dette er en liten oppgave om de ulike formene for etikk med spesielt fokus på filosofen Aristoteles (384-322 f.kr) sin etikk.

Utdrag
Hverdagen består av å ta vanskelige valg, som utfordrer oss. Hva er et rett valg? Etikk handler om hva som er rett og galt, godt og ondt. Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer. Dersom man f.eks. mener at det er umoralsk å stjele, betyr dette at man slutter opp om den moralnorm som sier at man ikke bør stjele... [Les mer nå]