Oppgave om Kloning av Dolly

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Biologi 2
  • 6
  • 10
  • 1681
  • PDF

Oppgave om Kloning av Dolly

Tema er bioteknologi og handler i hovedsak om kloningen av sauen Dolly, men også litt generelt om kloning.

Lærers kommentar

kjempebra!
Du tok dolly saken fram med dybde. Her kommer din kompetanse godt fram.

Innhold

- Sauen Dolly
- Reproduktiv kloning
- Terapeutisk kloning
- Mål med forskningen
- Etiske problemer og spørsmål
- Kildeliste

Utdrag

Metoder
Reproduktiv kloning ble først et viktig samtaleemne da Dolly kom til verden. Hun var det første klonede pattedyret fra en utviklet kroppscelle. Siden har det blitt produsert mange kloner av forskjellige arter i forskjellige land som Australia, Canada, Frankrike, Japan og Sør Korea. Figuren til venstre gir en skjematisk framstilling av hvordan Dolly ble skapt.
Dolly ble skapt ved hjelp av kjerneoverføring som skjer ved at man bruker en kjerne fra en vanlig kroppscelle. I dette tilfellet ble det tatt i bruk en jurcelle fra individet som skulle klones. Cellen ble dyrket i kultur i laboratoriet, før kjernen fra en celle ble tatt ut for å brukes senere. Det trengs også en eggdonor som skal gi fra seg et egg... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave om Kloning av Dolly

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.