Oppgave i Arverett (Formuen i uskifte)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 5
  • 1435
  • PDF

Oppgave i Arverett (Formuen i uskifte)

Prøve i Arverett. Hvem som har krav på formuen i uskifte.

Saken står mellom Tariq og arvingene Nasir, Mohmood, Samia, Laila og vilde.

Utdrag

Saken står mellom Tariq og arvingene Nasir, Mohmood, Samia, Laila og vilde.
Tariq sin ektefelle, Hanne, døde i en bilulykke uten at de hadde inngått en ektepakt om formues deling i ekteskapet. Dette førte til uenigheter om hvem som har rett på formuen ved uskifte.
Spørsmålet blir da om Tariq har rett til å overta formuen i uskifte.
Først må vi se på hovedregelen i arveloven § 9. første ledd som sier at om en ektefelle dør har gjenlevende ektefelle rett til å overta all felleseie i uskiftet.
I § 9 annet ledd står det at gjenlevende ektefelle har rett på særeie dersom det er skrevet en ektepakt eller hvis arvingene gir samtykke.
§ 13. annet ledd sier at en ektemake som er umyndiggjort ikke har rett til å sitte i uskifte.
I § 6. står det at en « Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Minstearven skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda ved dødsfallet.
Først må en vurdere om Tariq har rett på å overta felleseie, Tariq er gjenlevende ektefelle og dette tilsier i følge § 9 at han da skal overta all... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave i Arverett (Formuen i uskifte)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.