Oppgave 2.6.4 i Økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Godkjent
 • 3
 • 17
 • Excel2007

Oppgaver fra læreboka: Oppgave 2.6.4 i Økonomistyring

Dette er da et korrekt svar av oppgave 2.6.4 i boka økonomistyring. Omhandler det meste om kjøp og salg, kredittnota og føring av rabatter. Veldig nyttig under eksamen! Regnskapet inneholder også hvordan man tar merverdiavgift-oppgjør. Denne er dog veldig nyttig for deg som ønsker å forstå sammenhengen i temaet regnskap, og i tillegg vil du bli bedre i å føre det.

Utdrag

1920 1250
Dato Tekst Bilagsnr. Bankinnskudd Inventar
Debet Kredit Debet Kredit
01-sep IB 384 140.000 80.000
03-sep Varekjøp over bank 385 30.000
07-sep Varesalg over bank 386 5.375
10-sep Kontantsalg 387
15-sep Kontormøbler 388 22.500 18.000
17-sep Kassekvittering 389 875
30-sep Oppgjør mva 390
Utg.mva til oppgjør
Inng.mva til oppgjør
Råbalanse 145.375 53.375 98.000 0
Resultat
Balanse 92.000 98.000
SUM 145.375 145.375 98.000 98.000

---

Balanse
Bankinnskudd 92.000 190.000 Gjeldsbrevlån
Inventar 98.000 175.040 Egenkapital... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 2.6.4 i Økonomistyring

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye