Artikkel om "Om vaart Skriftsprog" av Ivar Aasen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 5
 • 1568
 • PDF

Artikkel om "Om vaart Skriftsprog" av Ivar Aasen

Artikkel om et utdrag fra Ivar Aasen sin artikkel “Om vaart Skriftsprog” fra 1836 og “Kamp om sidemål” av Andreas Wiese (fra Dagbladet 14. juni 2011)

I teksten til Aasen får vi presentert et av de dominerende språksyn i Norge på 1800-tallet. Artikkelen gjør greie for dette, og det andre hovedsynet som var gjeldende på 1800-tallet.

I tillegg knytter artikkelen disse språksynene til dagens skriftspråkssituasjon i Norge. I tilknytning til dette, gjør den også greie for hovedsynspunkt i Andreas Wieses tekst.

Utdrag

Det er lett og sympatisere med Ivar Aasen og hans nynorsk. ”Den ekte norske mannen” som sammen med bøndene tok opp kampen mot overklassen om et nytt skriftspråk. Et arbeid som besto av mange års slit i store deler av Norges land og hardt arbeid og kamp for et mer folkelig norsk skriftspråk. Det er noe så veldig norsk rundt det hele, man vil at den skal lykkes. I dag, lik som i Aasen sin tid, er det fortsatt debatt rundt disse to skriftspråkene.

Om vaart skriftsprog er en artikkel skrevet av Ivar Aasen. I denne artikkelen diskuterer Aasen hvordan landets skriftspråk bør være. Han bruker Norges selvstendighet og frihet som hans viktigste argument for det han mener er et lands fremste kjennemerke, nemlig et selvstendig språk. ”Efterat vort Fædreneland atter er blevet hva det en gang var, nemlig frit og selvstændig, maa det være os maktpaaliggende at bruge et selvstendig og nationalt Sprog, eftersom dette er en Nations fornemste Kjendemærke.” (Jansson et al., s. 278). Flere århundre har gått og nok en gang er Norge et selvstendig land. Som typisk for den nasjonalistiske tankegangen ville Aasen vise dette. Selv om det danske skriftspråket i Norge besto, var den muntlige språkformen fortsatt særegen norsk. Et norsk språk som gjennom hundrevis av år var blitt spredt rundt i det ganske land, forandret og påvirket av dansk, men fortsatt særegent.

Med det norske språket som endelig fritt, ble Aasen grepet av sin egen samtid og ville at det skulle blomstre. Han beskriver bruken av det danske skriftspråket som en unødvendighet i et land med et eget språk. Aasen spør seg hva grunnen er for å låne det man allerede har. ”Ligesaa lidet, som det skulde hædre en fri mand aftrygle af Andre, hvad han selv havde Foraad af, ligesaalidet... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om "Om vaart Skriftsprog" av Ivar Aasen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 10.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  fdsaadfsdfssdfadfsasfdfdsa