Presentasjon | Konjunkturer og arbeidsledighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 17
 • 471
 • PowerPoint

Sammendrag: Presentasjon | Konjunkturer og arbeidsledighet

Powerpointen inneholder lysbilder om konjunkturer og arbeidsledighet. Oppgaven konsentrerer seg om konjuktursvigninger og sjokk i økonomien samt hvordan det økonomiske kretsløpet fungerer.

PP fungerer som notater.

Pareto 2

Innhold

Sjokk og konjuktursvigninger
Konjuktursvigninger
Økonimi og gyngehester
Ulike årsaker til konjukturer
Arbeidsledighet og konjukturer
Kortvarige og langvarige konjukturer
Konjukturer og sysselsetting
Boligpriser og konjukturer

Utdrag

Svingninger i veksten i økonomien, dvs rundt trend BNP, kalles konjunktursvingninger.

Teorier om konjunkturer skjelner gjerne mellom årsakene til konjunkturene, som kalles forstyrrelser eller sjokk, og virkningene av disse i økonomien.

Sjokkene kan skyldes endret atferd, som for eksempel økt forbruk, ny og bedre teknologi eller endrete markedsforhold.
Dvs endringer på: A. Tilbud eller B. Etterspørselsiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Presentasjon | Konjunkturer og arbeidsledighet

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin struktur, bra innhold - kunne vært noe mer omfattende på noen områder