Olje - det sorte gull | Bærekraftig utvikling | Debattartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsgeografi
 • 6
 • 4
 • 1536
 • PDF

Olje - det sorte gull | Bærekraftig utvikling | Debattartikkel

Dette er en debattartikkel som handler om bærekraftig utvikling, og hvilke konsekvenser oljen har for dette temaet. Artikkelen diskuterer følgende: "De industrialiserte landene inkludert Norge, forurenser og utviklingslandene får den største smellen. Er dette en rettferdig fordeling, eller burde vi her i Norge gjøre en drastisk endring?

Innhold

Alt starter på havbunnen
Naturkatastrofer, økt temperatur og fattigdom
Politikk
Fornybare energikilder
En bærekraftig utvikling
Avslutning
Kilder

Utdrag

De siste 100 årene har gjennomsnittstemperaturen økt med 0,74 °C og de siste 13 årene har vært de varmeste på mange år. Dette har ført til betydelige konsekvenser for hele verden. Isen på polene smelter og dette fører til at vannet stiger. Fortsetter denne utviklingen vil vannet øke og land vil gå under havoverflaten, det vil dermed gå utover det biologiske mangfoldet rundt oss. Store områder vil bli lagt under vann og menneskeliv vil kunne gå tapt. Forurensningen fører også til ekstremvær og i de siste ti årene har dette fått store konsekvenser. Vi kan finne flere eksempler på at tsunamier, orkaner og tornadoer raserer og ødelegger byer, og bygder og store deler av land blir knust. Dette har blant annet skjedd i Sri Lanka, Thailand, Midtvesten og nå nylig herjet en tsunami over store deler av Japan og tok enormt mange menneskeliv. Forurensningen påvirker også Norge både med lengre og kaldere vinter og mer ustabilt vær. I utviklingslandene vil temperaturen øke og det fører til sult, tørke og flere branner. CO2 utslippene er et problem på verdensbasis. På grunn av den skjeve fordelingen av ressursene i verden er det kanskje bedre om vi produserer olje og hjelper de fattige? Hva kan man gjøre i et slikt dilemma?

Politikk
USA er et av flere land som er avhengig av å brenne fossilt brensel for å kunne opprettholde en økonomisk balanse. Stopper de olje-produksjonen sin vil det føre til fattigdom. Lenge har de vært i en kald krig med Sovjetunionen og konkurrert (I dag Russland). USA vil også vise seg som en stormakt og stå sterkt økonomisk og politisk, derfor nekter USA å stoppe produksjonen av olje for å beholde krigstransportmidler som fly. På samme måte som mange andre land har ikke USA råd til å bytte ressurs. I Norge har vi andre ressurser som kan brukes som en erstatning for Olje. Vi er også i mindretall i forhold til andre land. I følge Globalis slipper vi nordmenn ut 9 tonn CO2 per innbygger, men er det noe vi kan gjøre med dette her i Norge? Kan vi finne... Kjøp tilgang for å lese mer

Olje - det sorte gull | Bærekraftig utvikling | Debattartikkel

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 16.03.2012
  oppgaven stod alt som skal være, veldig klar og grundig
 • 14.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjeempe bra stil, bra jobbet med norsken
 • 26.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  et helt grei oppgave