Obligatorisk oppgave i metode og statistikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 1992
 • PDF

Obligatorisk oppgave i metode og statistikk

Metodeoppgave med tema: Er realfag for maskulint for jenter?

STV 1020 – Metode og statistikk, Våren 2010

Hypotesen vår er:
Jenter som driver med typiske gutteaktiviteter og/eller tradisjonelle gutteidretter velger matte på høyere nivå i Vg1 på SSP enn jenter som ikke holder på med slike aktiviteter.


Lærers kommentar:
Godkjent

Utdrag

Undersøkelsens univers
Denne undersøkelsens univers er alle norske jenter som går i første klasse (Vg1) studiespesialiserende retning (SSP) på videregående skole (VGS). Universlista vil være elever ved videregående skoler som har linjer med 3-årig studiespesialisering.
Utvelgelse av enheter
Vi vil først skaffe en oversikt over videregående skoler som har linjer med 3-årig studiespesialisering. Disse skolene grupperes først i fem strater hvor stratifiseringsvariabelen er nord-, midt-, sør-, øst-, og vestlandet. Vi foretar så et proporsjonalt stratifisert utvalg for å sikre at alle landsdelene blir representert og der størrelsesforholdet mellom skolene i utvalget tilsvarer størrelsesforholdet mellom skolene i universet. Utvelgelsesmetoden vil være sannsynlighetsutvelging hvor alle mulige utvalg har en kjent sannsynlighet for å bli trukket ut (Ottar Hellevik 2003:115)... Kjøp tilgang for å lese mer

Obligatorisk oppgave i metode og statistikk

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2011
  en oversiktlig oppgave som går i dybden av temaet.
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Greit, ikke akkurat det jeg var ute etter
 • 14.03.2014
  En oversiktlig og god oppgave