OL som politisk virkemiddel | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig
  • Kroppsøving
  • 2
  • 3
  • 815
  • PDF

OL som politisk virkemiddel | Sammendrag

Oppgaven tar for seg OL og vurderer problemet med at OL blir brukt som et politisk virkemiddel. Oppgaven nevner historiske eksempler hvor OL er blitt utnyttet politisk og veier opp grunner for og mot at dette skal fortsette.

Studienetts kommentar

Merk at oppgavens konklusjon ikke er fullstendig.

Innhold

Innledning
Hendelser og konsekvenser
- OL i Kina
- OL i Berlin 1936
- Massakren i München
- OL under den kalde krigen
- Obamas tur til København
Er det et problem at OL blir brukt for å fremme politiske saker?
- For
- Mot
Ufullstendig konklusjon

Utdrag

Innledning
På nettsidene til den internasjonale olympiske komité står det at tankegangen bak de Olympiske Leker er at mennesker med ulik bakgrunn kan møtes til en fredelig kappestrid. Videre har komiteen et mål om at idretten skal tjene en harmonisk utvikling av mennesket, og underbygge utviklingen av et fredelig samfunn som er opptatt av å ivareta den menneskelige verdighet.

I denne oppgaven skal jeg vise hvordan OL til tider har blitt utnyttet på en helt annen måte enn hva IOCs ideologi bygger på etterhvert som populariteten og makten til lekene har økt. Ved å se nærmere på hvordan OL har blitt brukt til politiske formål, skal jeg avdekke at OL ikke bare er en arena for idrett. Er dette et problem?

Hendelser og konsekvenser
OL i Beijing er det siste i en lang rekke eksempler på at politikk har hatt en viktig rolle i OL, og at lekene har blitt brukt eller misbrukt for politiske gevinster. «Boikott landet som tramper på menneskerettighetene!», lød budskapet til demonstranter som prøvde å stoppe fakkelstafetten som gikk rundt verden i forkant av lekene. Noe av årsaken til at Kina ønsket å arrangere OL var at myndighetene skulle markere at landet var en framvoksende... Kjøp tilgang for å lese mer

OL som politisk virkemiddel | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.05.2014
    bra! hjalp me på en innleveringsoppgave jeg hadde i idrett og samfunn