Sammendrag kapittel 3 - energiomsetning: enzymer og energibærere i boken BIOS 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1772
 • PDF

Sammendrag kapittel 3 - energiomsetning: enzymer og energibærere i boken BIOS 2

Dette er et sammendrag fra kapittel 3 energiomsetning: enzymer og energibærere til boken BIOS 2.

Utdrag

Enzymer er helt nødvendig for livet på jorda. Alle de forskjellige kjemiske reaksjonene som skjer i hver celle i levende organismer, er avhengig av enzymer for å skje raskt nok eller for å komme i gang.

3.1 ENERGIOMSETNINGEN I LEVENDE ORGANISMER
Autotrofe organismer binder solenergi og produserer organiske stoffer. Mange av de autotrofe organismene utfører fotosyntese, der de binder solenergi og omdanner det til kjemisk energi i glukose og andre organiske forbindelser. I tillegg produserer de oksygen.
De autotrofe organismene er produsenter. De organismene som ikke produserer glukose selv, og som spiser andre organismer, er konsumenter. Dette kaller vi heterotrofe organismer. De autotrofe organismene lager maten, mens de heterotrofe organismene spiser dem – og mange heterotrofe organismer spiser andre heterotrofe. Det er bare de autotrofe som utfører fotosyntese, men begge utfører celleånding.

Eksoterme og endoterme reaksjoner
Kjemiske reaksjoner er enten eksoterme, energigivende, eller endoterme, energikrevende. I oppbyggingsprosesser trengs det energi for å sette sammen nødvendige bindinger i molekylene slik at de dannet et produkt. I nedbrytingsprosesser blir energi frigitt når bindinger i molekylene blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag kapittel 3 - energiomsetning: enzymer og energibærere i boken BIOS 2

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 16.11.2011
  Nådde en 4 med disse notatene, sansynligvis fordi jeg ikke leste så mye på de , noe jeg skulle ha gjort, men syns notatene var veldig vannet ut (sto ikke så mye, kunne stått mer)
 • 07.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  tusen takk, bra skrevet og bra til eksamenøving ssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssss
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk 4 av å øve på det
 • 12.02.2015
  veldig bra .hjeplsom

Brukere som har lastet ned Sammendrag kapittel 3 - energiomsetning: enzymer og energibærere i boken BIOS 2, har også lastet ned