Idrettspsykologi, taktiske valg i ballspill og basistrening | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1-2
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1364
 • Word2003

Idrettspsykologi, taktiske valg i ballspill og basistrening | Sammendrag

Sammendrag om idrettspsykologi, taktiske valg i ballspill og basistrening. Sammendraget er konsist og utmerket til repetering av idrettspsykoglogi, taktiske valg i ballspill og basistrening.

Sammendraget er skrevet på nynorsk.

Innhold

Idrettspsykologi
- Psykologiske arbeidskrav
- Sosiale krav
- Motivasjon
- Aktivering og prestasjon
- Perseptuelle og kognitive krav
Taktiske val i ballspel
- Spelesituasjonen
- Å lære ballspel
- Nokre praktiske retningslinjer når du skal læra eit ballspel.
Basistrening
- Eigenskapar og dugleikar
- Grunntrening
- Basistrening
- Kvifor treng du basistrening?
- Korleis drive basistrening?
- Generell basistrening
- Spesifikk basistrening

Utdrag

Kap 11, 12, 13
Idrettspsykologi
Idrettspsykologi er læra om åtferd og opplevingar i samanheng med idrett.
Hovudmålet for idrettpsykologi er:
- å hjelpe menneskje til større idrettsglede
- å hjelp menneskje til betre og meir stabile prestasjonar når dei er med på idrettsaktivitetar.
- Å organisera trening og konkurransar slik at utøvarane kan koma nærare potensialet sitt gjennom personleg utvikling.

Psykologiske arbeidskrava
Dei psykologiske arbeidskrava som t.d. konsentrasjon, motivasjon og vilje er vanskelege å mlåa på same måte som fysiske eigenskapar, men er allikavel svært viktige for å kunna prestera optimalt.

Sosiale krav
Sosiale krav handlar om korleis du oppfører deg i forhold til andre med du driv ein idrett. I lagspel går det ut på:
- god atferd mot dommarar
- omsynsfull tferd mot motspelarar
- god åtferd for medspelarar
- å akseptera reglane

Motivasjon
- Motivasjon er det som gir deg ein grunn til å trena, konkurrera og pressa deg. Det er... Kjøp tilgang for å lese mer

Idrettspsykologi, taktiske valg i ballspill og basistrening | Sammendrag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 12.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  God stil enkel med de beste elementene du trenger til en prøve :)
 • 22.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp veldig til prøve!
 • 17.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  bra,var til god hjelp:)