Notater til sosiologiprøve om kultur

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1142
 • PDF

Sammendrag: Notater til sosiologiprøve om kultur

Notatark til sosiologiprøve om kultur, VG2.

Innhold

- Kunne definere hva som menes med “kultur” og kunne gjøre rede for innvendinger mot denne definisjonen
- Kunne gjøre rede for hva som menes med “etnisitet”
- Kunne forstå og forklare begrepene “etnosentrisme” og “kulturrelativisme”
- Kunne analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
- Kunne gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn
- Kunne gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
- Kunne reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
- Kunne gjøre rede for muligheter og utfordringer i det flerkulturelle Norge
- Kunne definere og forstå begrepene “assimilering”, “integrering” og “segregering” bruke disse begrepene til å drøfte hvordan vi best mulig kan skape et godt samfunn for befolkningen i Norge
- Kunne gjøre rede for innvandrerbefolkningens levekår og deltakelse i samfunnet (for eksempel deltakelse i valg og arbeidslivet). Kunne drøfte årsaker til og konsekvenser av dette.

Utdrag

- Kunne definere hva som menes med “kultur” og kunne gjøre rede for innvendinger mot denne definisjonen
Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i en noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Det kan handle om hva som er rett og galt, stygt og pent osv.

- Kunne gjøre rede for hva som menes med “etnisitet”
Hvis identiteten er knyttet til det å tilhøre en folkegruppe, bruker vi begrepet etnisitet. En etnisk gruppe er en gruppe som i et samfunn betrakter seg som en gruppe i forhold til andre, og dermed av andre. Kan komme til uttrykk i språk, klør, skikker, tradisjoner og hudfarge.

- Kunne forstå og forklare begrepene “etnosentrisme” og “kulturrelativisme”
Etnosentrisme: vurderer ande samfunn ut i fra sitt eget. Bruken av ens eget samfunn som målestokk for andre samfunn, der de andre fremstår som underlegne. Fører ofte til mistro og usikkerhet. Utgangspunkt
Kulturrelativisme: læren om at ulike samfunn og kulturer er forskjellige, og at de best kan forstås i lys av dette. Ulike samfunn har sin egen kulturelle logikk, og at det ikke er mulig å forstå et samfunn og dets innbyggere uten å kjenne denne logikken. Handler blant annet om at... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til sosiologiprøve om kultur

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 30.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  det er er egentrenings rapport for oppholdet på skolen /og egentreningen hjemme. Karakter 6
 • 03.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fint mal, til å øve på prøve ! takk :)
 • 20.02.2014
  Reddet meg! Kunne ingenting, men dette forklarte alt!
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  takk for nyttig hjelp, fikk 5 ;)