Notater til sosiologiprøve om kultur

Se flere anmeldelser 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 (8 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

5

Antall ord

1142

Filformat

Word2007

Sammendrag: Notater til sosiologiprøve om kultur

Godt notatark til sosiologiprøve om kultur, VG2. Kan du dette, er 5'ern ganske sikker.

Elevens kommentar
Meget god hjelp.

Utdrag
- Kunne definere hva som menes med “kultur” og kunne gjøre rede for innvendinger mot denne definisjonen
Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i en noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Det kan handle om hva som er rett og galt, stygt og pent osv.

- Kunne gjøre rede for hva som menes med “etnisitet”
Hvis identiteten er knyttet til det å tilhøre en folkegruppe, bruker vi begrepet etnisitet. En etnisk gruppe er en gruppe som i et samfunn betrakter seg som en gruppe i forhold til andre, og dermed av andre. Kan komme til uttrykk i språk, klør, skikker, tradisjoner og hudfarge.
... [Les mer nå]