Reaksjonsfart og likevekt | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1471
 • Word2003

Reaksjonsfart og likevekt | Sammendrag

Kjemi 1:
Notater til kapittel 7 - Reaksjonsfart og likevekt

7.1 Reaksjonsfart
7.2 Likevekt
7.3 Drøfting av likevekter
7.4 Beregning av konsentrasjoner ved likevekter
7.5 Løselighet og felling av salter

Utdrag

7.1 Reaksjonsfart
Temperaturen i et stoff svarer til den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i stoffet.

Faste stoffer:
- Partiklene ligger tettpakket på en systematisk måte.
- Partiklene er sterkt bundet til hverandre.
- Hver partikkel vibrerer om et fast punkt (kraftig vibrering betyr høyere temperatur)

Væsker:
- Partiklene er uordnet.
- Men bundet sammen omtrent som i faste stoffer.
- Partiklene vibrerer og roterer, og beveger seg forbi hverandre.
- Kraftigere partikkelbevegelse betyr høyere temperatur.

Gasser:
- Partiklene er ikke bundet til hverandre.
- Avstanden mellom partiklene er mye større enn i væske og fast stoff.
- Partiklene beveger seg i rette linjer og kolliderer med hverandre og vegger hvis de er i en beholder.
- Jo større gjennomsnittsfart på partiklene, jo høyere temperatur... Kjøp tilgang for å lese mer

Reaksjonsfart og likevekt | Sammendrag

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 28.11.2011
  Superbra om man har boken kjemien stemmer... da er den en god oppsummering
 • 06.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra skrevet, hjalp mye med prøven æi hadde! :)
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Supeeert, hjelper meg så mye, fantastisk!
 • 09.02.2014
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak