Notater til kapittel 6 - forvaltningsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 893
 • PDF

Notater til kapittel 6 - forvaltningsrett

Notater og oppgaver til kapittelet om forvaltningsrett - rettslære.

Hva er et forvaltningsorgan?
oppgave 40 side 296
Oppgave 41 side 296
Oppgave 58 side 302
Oppgave 59 side 302
Oppgave om Kari og Lars

Utdrag

Kapittel 6 – forvaltningsrett
Hva er et forvaltningsorgan?
De viktigste sentralforvaltningen er:
• regjeringen
• departementene
• direktoratene
• selskaper
• styrer, råd, nemnder og lignende
Viktige statlige organer i lokalforvaltningen:
• fylkesmannen
• NAV
• skatteetaten
Viktige kommunale og fylkeskommunale organer:
• kommunestyret
• formannskapet
• fylkestinget
• fylkesutvalget
• forskjellige råd og utvalg

Forvaltningsloven – anvendelsesområde
Lovens anvendelsesområde finner vi fvl. § 1, og loven gjelder for
1. stat, fylkeskommune og kommune
2. andre rettssubjekter som treffer enkeltvedtak eller gir forskrifter.
Vedtak, fvl. § 2 første ledd bokstav a:
• avgjørelse som tas under utøvelse av offentlig myndighet
• bestemmende for rettigheter og plikter til private personer
Habilitet fvl § 6
Er man inhabil kan ikke forberede saken, heller ikke fatte vedtak.
1. Ledd – automatiske grunner
2. Ledd – skjønnspregede... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 6 - forvaltningsrett

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 03.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var igrunn ikke så hjelpsomt, dårlig forklart og manglende info om lover..
 • 01.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  ganske bra, men jeg skulle gjerne hatt det litt mer utfyllende
 • 27.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt grei, men svarte ikke helt til forventningene
 • 19.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Knall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!