Notater til kapittel 6 - Varme, uorden og spontanitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 1941
 • PDF

Sammendrag: Notater til kapittel 6 - Varme, uorden og spontanitet

Kjemi i:

Notater til kapittel 6 - Varme, uorden og spontanitet

6.1 Energiregnskap
6.2 Måling og beregning av entalpiendringer
6.3 Når er en prosess spontan?

Utdrag

6.1 Energiregnskap
Kjemisk energi er energi som er lagret i stoffene, og som kan avgis eller tas opp i en kjemisk reaksjon.
Når bindinger brytes: det tas opp energi
Når bindinger lages: det frigis energi

Entalpi er ”varmeinnholdet” i stoffene, og vi betegner det med H. Entalpien til en forbindelse er målt i forhold til entalpien til hvert grunnstoff, som er satt til 0 kJ/mol.

Entalpiendringen betenes ∆H= Hslutt (produktene) – Hstart (utgangsstoffene).

C(s)+O2(g)àCO2 (g)


Forbrenningsproduktet CO2 har lavere kjemisk energi enn utgangsstoffene, og ∆H blir negativ. Energien som mistes under forbrenningen, blir overført til omgivelsene.

Det frigjøres 393 kJ/mol.

Entalpiberegning:
∆H > 0 det brukes energi
∆H < 0 det frigis energi


Vi må skille mellom system og omgivelser (alt rundt oss).

Skal vi kunne gjøre nøyaktige målinger av ∆H, må systemet være enten lukket eller isolert... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 6 - Varme, uorden og spontanitet

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 02.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRA STIL, kunne vært mange fler oppgaver som du har regnet ut ....sliter med oppgavene, og termodynamikk?? men bra skrevet 6- fra
 • 03.07.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Dette var akkurat det jeg så etter. Godt skrevet og fyldig forklart. Godt gjort!
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok sammendrag. Men om du har læreboka (kjemien stemmer) så står jo alt der..
 • 04.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig lang og veldig bra sammendrag! likte dette!