Notater til kapittel 2 - Lys og bølger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 2047
 • Word2003

Sammendrag: Notater til kapittel 2 - Lys og bølger

Notater til kapittel 2 - Lys og Bølger - fra boken Rom, stoff og Tid.

Innhold:
LIKEVEKTSSTILLING
UTSLAG
AMPLITUDE
SVINGETID
SVINGETILSTAND
FREKVENS
HVA ER BØLGER?
FREKVENSEN TIL EN BØLGE
BØLGELENGDEN λ
TVERSBØLGER/TRANSVERSALE BØLGER
LANGSBØLGER/LONGITUDINALE BØLGER
Langsbølge
BØLGEFART:
OVERLAGRING/ SUPERPOSISJON:
OVERLAGRINGSPRINSIPPET:
BØLGEFRONT
BØYNING:
INTERFERENS (samvirker):
INTERFERENS MED LYS – YOUNGS DOBBELTSPALTE FORSØK

Utdrag

LIKEVEKTSSTILLING: når loddet er i ro. Altså der loddet er før vi setter i gang svingningene). y = 0.

UTSLAG: den y-verdien som loddet har på et bestemt tidspunkt, kalles utslaget y for svingebevegelsen ved det tidspunktet. Altså, avstanden fra likevektslinjen.

AMPLITUDE: maksimalutslaget i en svingning eller en bølge fra likevektspunktet, og har samme verdi både over og under likevektspunktet. Bølger med stor amplitude overfører mindre energi enn bølger med mindre amplitude (gammastråling). Lydbølger med stor amplitude oppfattes dermed bedre av oss, og vi sier volumet er høyt, selv om bølgelengden og bølgefarten er uendret.
SVINGETID, PERIODE, T: tiden pendelen bruker på en hel svingning, eller varigheten av en hel svingning, eller den tida det tar for en enkeltbølge å passere et valgt punkt. Altså, den tida en svingebevegelse bruker fra den er i en bestemt svingetilstand, til den er i samme svingetilstand neste gang. P = tid : antall svingninger

SVINGETILSTAND: med samme svingetilstand mener vi samme utslag og samme fartsretning.

FREKVENS: antall hele svingninger per tid eller tallet på enkeltbølger som passerer per tid.
F = antall svingninger : tid

Sammenheng mellom frekvens og periode: f = 1 : T

Enhet for frekvens er per sekund 1 : s = s-1, som også blir kalt hertz = Hz.

Eks: hvis et lodd har svingetid T=0,25 s blir frekvensen:
f= 1: T = 1 : 0,25 s = 4,0 s-1= 4,0 Hz.

HVA ER BØLGER?
 Svingninger som brer seg.
 Det er ikke noe stoff som blir flyttet over en lengre avstand, bare selv bølgebevegelsen.
 Bølger overfører energi fra et sted til et annet. Energien på bølgene øker med amplituden.
 I en bølge er det energien som transporteres, mens massen svinger frem og tilbake

FREKVENSEN TIL EN BØLGE: Den felles svingefrekvensen f for punktene i en bølge kaller vi frekvensen til bølgen.
Frekvensen til bølgen er også antallet bølgetopper som passerer et sted per tid (per s.)

BØLGELENGDEN λ til en bølge er den minste avstanden mellom to punkter på bølgen som er i samme svingetilstand, dvs. som har samme utslag og samme bevegelsesretning/som er i fase. Altså, bølgelengden er avstanden mellom to nabotopper på bølgen.
Selve fjæra flytter seg ikke langs x-aksen. Bølgebildet flytter seg utover med bølgefarten v.

TVERSBØLGER/TRANSVERSALE BØLGER: svingningene går på tvers av utbredelsesretningen til bølgene.

LANGSBØLGER/LONGITUDINALE BØLGER: bølger der svingningene foregår langs utbredelsesretningen til bølgen.
Lyd er slike langsbølger med fortetningspulser i luft. Lydbølger kan vi ha i alle slags stoffer, både gasser, væsker og faste stoffer. Fortetningene og fortynningene blir dannet ved at molekylene blir satt i svingninger fra/til lydkilden.
Forskjellen mellom langsbølger (longitudinale) og tversbølger (transversale) er hvordan partiklene i mediet beveger seg. De enkelte partiklene eller hver”bølgedel” svinger opp og ned. Det vil si en bølge som står vinkelrett på bevegelsesretningen til bølgen. Vannbølger og elektromagnetiske bølger er tversbølger... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 2 - Lys og bølger

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 09.05.2014
  bra skrevet. kunne hatt med flere formler.
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  den var braaaa :) tussen takk du redde meg
 • 25.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette sammendraget hjalp meg veldig! <3
 • 20.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var noe bra å bruke