Notater til kapittel 2 - Økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1916
 • Word2003

Sammendrag: Notater til kapittel 2 - Økosystem

Notater til kapittel 2 - Økosystem

Naturfag 5


ØKOLOGI
ART
POPULASJON
SAMFUNN
ØKOSYSTEM
PRODUSENTER
FOTOSYNTESE
FORBRUKERE (konsument)
NÆRINGSKJEDE
NÆRINGSNETT
SUKSESJON
POPULASJONSVEKST

Utdrag

ØKOLOGI: læren om levende organismers forhold til sitt miljø.

ART: omfatter de individene som likner hverandre både i bygning og levesett, og som kan få forplantningsdyktig avkom. Eks. gran.

POPULASJON: de individene av en art som lever innenfor et avgrenset område. Eks. gran i et bestemt område.

SAMFUNN: består av alle populasjonene som lever innenfor et avgrenset område. Eks. gran + sopp + rev +++

ØKOSYSTEM: omfatter alle artene som lever innenfor et avgrenset område, i tillegg til miljøet de lever i. Eks. skog, tjern, myr.

Alle økosystemer på jorda utgjør biosfæren. Biosfæren er den delen av jorda der vi finner levende organismer. De beste livsbetingelsene finner vi ved jordoverflaten og i de øverste vannmassene.

Alle livsformene i et økosystem kaller vi de DE BIOTISKE FAKTORENE. Vi deler dem videre inn i produsenter, forbrukere og nedbrytere.

PRODUSENTER: grønne planter kalles produsenter fordi de produserer et organisk stoff av uorganiske stoffer. I fotosyntesen lager de det organiske næringsstoffet glukose av vann og karbondioksid ved hjelp av solenergi.

Grønne planter bruker vann, karbondioksid og energien i sollyset til å bygge opp glukose samtidig som de avgir oksygen = fotosyntesen.

Energi (sollys)
FOTOSYNTESE: CO2 + H2O ------------------- C6H12O6 + O2

Bladene farges grønne av klorofyll. Dette fargestoffet fanger opp sollyset som gir energi til å lage glukose.

Fotosyntesen er den viktigste av alle kjemiske reaksjoner som forekommer i naturen fordi alle celler må ha celleånding for å få energi til livsprosessene. I fotosyntesen bygger de grønne plantene opp de organiske stoffene som alle celler består av, og som er drivstoffet til cellene... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 2 - Økosystem

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 05.02.2015
  Denne var til stor hjelp for meg som tok eksamen privatist og ikke hadde vært med på noe undervisning. KJempe bra.
 • 12.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Gode notater, har fått med seg de viktige tingene i kap.
 • 06.10.2013
  kjempe bra, hjalp mye til prøven
 • 06.10.2013
  Det er veldig nyttig og hjelper mye